ABC om el-forbrug | Bornholms Energi og Forsyning

ABC om el-forbrug

Her er en lille guide til nogle af de ord og begreber, som du vil møde, når du handler med Bornholms Energi & Forsyning.

Abonnement: Dækker de faste udgifter forbundet med at have dig som kunde, herunder administration, kundeservice etc.

 

Aconto-regninger: Bornholms Energi sender á conto-regninger ud kvartalsvis. À conto-regningerne er dit netsselskabs skøn for, hvor mange kWh du forventes at forbruge. Vi beregner typisk dit forventede årsforbrug ud fra forrige års forbrug.

 

El-afgift: El-afgiften fastsættes af SKAT og er ens for alle selskaber.

 

El-leverandør: En el-leverandør er faktisk blot en sælger af strøm. Andre har produceret strømmen og atter andre distribuerer den. Bornholms Energi & Forsynings datterselskab Bornholms Energi A/S er el-leverandør. I Danmark er el-markedet liberaliseret og man kan frit vælge el-leverandør. El-leverandøren opkræver fra 1. april 2016 afgifter, tariffer og gebyrer for både netselskaberne, EnergiNet.dk og staten, så du kun får én samlet regning.

 

El på markedsvilkår: Strøm handles på den nordiske elbørs. Udbud og efterspørgsel bestemmer prisen. Er det koldt og efterspørgslen høj, så stiger prisen. Får vindmøllerne masser af vind, så falder prisen. Er der tørke i Sverige og Norge falder udbuddet af strøm og prisen stiger.

 

kWh: Enheden, som el måles i. En kilowatttime svarer til 1000 watt i en time. En 40 watt-elpære, der brænder i 25 timer i træk forbruger en kWh.

 

Netabonnement: Dækker de faste udgifter hos netselskabet, der er forbundet med din installation og måler, herunder målerbetaling, administration, hjemtagning etc.

 

Netselskab: Sørger for at transportere elektriciteten ud til din ejendom. Du kan ikke selv vælge dit netselskab. Uanset hvilken el-leverandør du har, så er det f.eks. El-Net Øst A/S, der distribuerer strømmen på Bornholm. På samme måde kan familien Hansen i Måløv godt købe el af Bornholms Energi & Forsyning og få det leveret af f.eks. Radius.

 

Nettarif: Betaling til netselskabet for transport af elektriciteten gennem deres net.

 

Net- og systemtarif: Betaling til Energinet.dk, som ejer nettet på de højeste spændingsniveauer – elnettets motorveje. Net- og systemtarifferne betaler blandt andet for brugen af søkablet mellem Sverige og Bornholm.Offentlige forpligtelser: Statslig afgift, som sikrer forsyningssikkerheden, sørger for tilskud til miljøvenlig energi og for forskning i miljøvenlig el-produktion. Også kaldet PSO-tarif. Svinger kvartalsvis. Ens for alle distributionsselskaber i Danmark. Opkræves på vegne af Energinet.dk

 

Årsopgørelse: Årsopgørelsen opgøres efter, at din elmåler er aflæst. Det sker i langt de fleste tilfælde automatisk, uden at du behøver foretage dig noget. Der kan dog være tilfælde, hvor manuel aflæsning på aflæsningskort er nødvendigt, og du vil i det tilfælde modtage et aflæsningskort fra dit netselskab. Hvis der er forskel på, hvor meget du har indbetalt á conto og dit faktiske forbrug udlignes beløbene på årsopgørelsen.