Anmeld en fejl | Bornholms Energi og Forsyning

Anmeld en fejl

Kontakt os, hvis du vil anmelde en fejl på f.eks. gadelys ved at udfylde nedenstående formular.

VIGTIGT - HVIS DU KONSTATERER FEJL PÅ KABELSKABE MM., DER KAN VÆRE TIL FARE, VENLIGST RING DIREKTE PÅ TLF.: 56 900 000

Tak for hjælpen

Bornholms Energi & Forsyning varetager drift og vedligehold af gadelyset på Bornholm for Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø.

I praksis foregår det løbende arbejde med gadebelysningen som et samarbejde imellem Bornholms Energi & Forsyning og en række installatører, hvor Bornholms Energi & Forsyning har den koordinerende rolle.

Gadelysanlæggene bliver efterset i forhold til de brændtimer, der er hen over året. I vinterhalvåret efterses anlæggene dog minimum hver 2. måned. I perioder uden eftersyn vil anmeldelser af fejl blive registreret og rettet inden for tre uger ved enkelte fejl og inden for tre dage ved større driftsforstyrrelser.

Bornholms Energi & Forsyning varetager også borgernes henvendelser vedrørende fejl på gadebelysningen. Hvis du oplever problemer med gadelyset, skal du derfor henvende dig til Bornholms Energi & Forsyning, hvilket kan ske på nedenstående telefonnummer eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

I tilfælde af skader og hærværk på gadebelysning, hører vi også meget gerne om det. 

Du kan enten bruge formularen eller ringe på døgntelefonen 56 900 000.

Anmeld en fejl