Anmeld en fejl | Bornholms Energi og Forsyning

Anmeld en fejl

Vær opmærksom på at Bornholms Energi & Forsyning er ophørt med at varetage drift og vedligehold af gadelyset på Bornholm for Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø pr 30. juni 2020.

Hvis du oplever problemer med gadebelysning, skal du derfor henvende dig til Bornholms Regionskommune.