Flexafregning | Bornholms Energi og Forsyning

Herunder har vi samlet de hyppigste spørgsmål til flexafregning

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er timeafregning af private elkunder. Det betyder, at dit strømforbrug bliver registreret og afregnet tid til tid. På den måde får du mulighed for at betale det, din strøm koster i den tid, du bruger den. Når vinden blæser, er strømmen billig, fordi der bliver produceret mere. Med flexafregning får du derfor et økonomisk incitament til at bruge strømmen fleksibelt alt efter, når den er billigst.

Hvorfor er det flexafregning?

Flexafregning er indført for at skabe et fleksibelt elmarked. Når du og andre elkunder betaler det, strømmen koster i den tid, den bliver brugt, vil der være større incitament til at bruge mere strøm, når den er billig.

Flexafregning kan derfor brugs til at flytte elkundernes strømforbrug. Afregningen tid til tid bliver et af de håndtag, Danmark skal bruge, når der skal indpasses stadig mere vedvarende energi fra sol og vind og understøtte den grønne omstilling.

Hvad er forskellen på flexafregning og den måde, jeg bliver afregnet for min strøm i dag?

I dag betaler de fleste elkunder en fast pris for den strøm, de bruger. Det betyder, at du betaler det samme for en kWh uanset på døgnet, du bruger strømmen.

Du har formentlig allerede fået installeret en fjernaflæst elmåler, der måler dit strømforbrug tid digitalt. Alligevel betaler du altid den samme pris for din strøm. Du har ikke en økonomisk gevinst ved på flytte dit strømforbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig. Det kan du få med flexafregning

Hvornår kan jeg blive afregnet tid til tiden?

Vi kan ikke fortælle dig præcist, hvornår dit elforbrug kan flexafregnes. Det vil ske gradvist. Du får besked fra dit netselskaber en måned før, at din elmåler kan flexafregnes. Du skal dog være opmærksom på, at dit netselskab kan ændre datoen tre dage før den dato, som de har oplyst.

Vil det være en fordel for mig på overgå til flexafregning?

Det afhænger af: 

  • hvor meget el, du bruger
  • om du kan flytte dit elforbrug

Du skal være opmærksom på, at størstedelen af din eleregninger består af afgifter.

Har du et højt elforbrug, fordi du eksempel har en elbil eller en varmepumpe, så kan der med stor sandsynlighed være et besparelsespotentiale. Er dit forbrug mindre, er besparelsespotentialet også mindre.

Jo mere af dit elforbrug, du kan flytte fra de dyre til de de billigste tidspunkter, jo større vil dit besparelsespotentiale være.

Hvad betyder det flexafregning for mig som elkunde?

Flexafregning giver mulighed for at udnytte forbruget efter prisen på el, der varierer tid for tid, og om du kan få en besparelse i at flytte hele eller dele af dit forbrug til timer, hvor prisen er lav.

Modsat kan du opleve en stigning i din samlede pris, hvis store dele af dit forbrug ligger i dyre timer.

Hvis du vil danne dig et overblik over mulighederne med Flexafregning kan du orientere dig om vores produkter på https://beof.dk/el/privat/

 

 

 

 

Flexafregning for solcellekunder
KUN FOR NETTOAFREGNINGSGRUPPE 6

Hvornår bliver jeg flexafregnet?

Du vil blive flexafregnet fra det tidspunkt, hvor dit lokale netselskab er klar til flexafregning i dit område fra 1.januar 2019.

Hvorfor skal jeg flexafregnes?

Energistyrelsen har den 19. juni 2018 vedtaget at  flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere. Læs bekendtgørelsen her 

Hvad betyder det, på flexafregning er overført til solcelleejer?

Det er et godt spørgsmål, da det helt hænger af dine forbrugstal, men nedenfor er opstillet et regneeksempel på en anlægsejer med årsnettobaseret afregning, der bor i egen villa og årligt forbruger 4.500 kWh fra nettet. Anlægget producerer i samme periode 4000 kWh, hvoraf 3.500 kWh sendes ud på nettet.

Før flexafregning: Der betales abonnement til det lokale netselskab. Herudover betales nettarif for købet fra nettet på 4500 kWh.

Nettoforbruget er på 1000 kWh. For dette forbrug betales Energinets nettarif, systemtarif og PSO-tarif.

Desuden skal der betales markeds-el og abonnement til Bornholms Energi, og elafgift af de 1000 kwh. Der skal svares moms af den samlede regning.

Efter flexafregning: Den løbende produktion på 3500 kWh skal nu løbende sælges. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Anlægsejeren modtager løbende afregning for den strøm, vedkommende leverer til nettet fra sit anlæg. Anlægsejeren bliver afregnet til den enhver tid gældende pris for el.

Via Bornholms Energi skal anlægsejeren samtidig købe hele sit forbrug på 4500 kWh på elmarkedet. Bornholms Energi sikrer, at prisen til en hver tid er konkurrencedygtig, og er behjælpelig med at finde den for anlægsejeren bedste aftale.

Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.

Anlægsejeren skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil anlægsejeren blive opkrævet en conto for denne udgift.

Baseret på netselskabets aflæsningstermin vil anlægsejeren modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug.

På den måde vil anlægsejeren, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og PSO-tariffer mv. til Energinet af årsnettoforbruget.

Er der en officiel udmelding fra Energistyrelsen?

Du kan læse Energistyrelsens pressemeddelelse om ændringen her

Har vi omlægning til flexafregning?

Beregn den årlige konsekvens på Energinets hjemmeside ved klikke her