Flexafregning | Bornholms Energi og Forsyning

Herunder har vi samlet de hyppigste spørgsmål til flexafregning

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er timeafregning af private elkunder. Det betyder, at dit strømforbrug registreres time for time. På den måde får du mulighed for at betale det, din strøm koster i den time, du bruger den. Når vinden blæser, er strømmen billig, fordi der bliver produceret mere. Med flexafregning får du derfor et økonomisk incitament til at bruge strømmen mere fleksibelt alt efter, hvornår den er billigst. 

Hvorfor indføres flexafregning?

Flexafregning bliver indført for at skabe et fleksibelt elmarked. Når du og andre elkunder betaler det, strømmen koster i den time, den bliver brugt, vil der være større incitament til at bruge mere strøm, når den er billig, mens det kan betale sig at spare på strømmen, når den er dyr.

Flexafregning kan derfor bruges til at flytte elkundernes strømforbrug. Afregningen time for time bliver derfor et håndtag, Danmark skal bruge, når der skal indpasses stadig mere vedvarende energi fra sol og vind og understøtte den grønne omstilling.

Hvad er forskellen på flexafregning og den måde, jeg bliver afregnet for min strøm i dag?

I dag betaler de fleste elkunder en fast pris for den strøm, de bruger. Det betyder, at du betaler det samme for en kWh uanset hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Du har formentlig allerede fået installeret en fjernaflæst elmåler, der måler dit strømforbrug time for time. Alligevel betaler du altid den samme pris for din strøm. Du har derfor ikke nogen økonomisk gevinst ved at flytte dit strømforbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig. Det kan du få med flexafregning. Her skifter prisen nemlig time for time.

Hvornår kan jeg blive afregnet time for time?

Vi kan ikke fortælle dig præcist, hvornår dit elforbrug kan flexafregnes. Netselskaberne skal inden udgangen af 2020 konvertere cirka 3 millioner elmålere. Det vil ske gradvist. Vi får besked fra dit netselskaber en måned før, at din elmåler kan flexafregnes. Du skal dog være opmærksom på, at dit netselskab kan ændre datoen indtil tre dage før den dato, som de har oplyst. 

Vil det være en fordel for mig at overgå til flexafregning?

Det afhænger af: 

  • hvor meget el du bruger
  • dine muligheder for at flytte dit elforbrug
  • hvor meget tid du vil investere i at holde øje med prisudviklingen.

Du skal være opmærksom på, at størstedelen af din eleregninger består af afgifter.

Har du et højt elforbrug, fordi du for eksempel har en elbil eller en varmepumpe, så kan der med stor sandsynlighed være et besparelsespotentiale. Er dit forbrug mindre, er besparelsespotentialet også mindre.

Jo mere af dit elforbrug, du kan flytte fra de dyreste til de billigste tidspunkter, jo større vil dit besparelsespotentiale være.

Hvad betyder flexafregning for mig som elkunde?

Flexafregning giver dig mulighed for at udnytte at prisen på el varierer time for time, og du kan derfor opnå en besparelse hvis du kan flytte hele eller dele af dit forbrug til timer, hvor prisen er lav.

Modsat kan du opleve en stigning i din samlede pris hvis store dele af dit forbrug ligger i dyre timer.

Hvis du ønsker at danne dig et overblik over mulighederne med Flexafregning kan du orientere dig om vores produkter på https://beof.dk/el/privat/

Du skal være opmærksom på, at nogle netselskaber vælger at indføre differentieret betaling for transport af el. Det betyder, at det i nogle tidsrum er billigere at få leveret strøm, mens det i andre tidsrum er dyrere. 

 

 

 

Flexafregning for solcellekunder

Hvornår bliver jeg flexafregnet?

Du vil blive flexafregnet fra det tidspunkt, hvor dit lokale netselskab beslutter at indføre flexafregning i dit område. Ændringen kan tidligst ske fra 1.januar 2019.

Hvorfor skal jeg flexafregnes?

Energistyrelsen har den 19. juni 2018 truffet afgørelse vedr. flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere. Læs bekendtgørelsen her 

Hvad betyder ændringen til Flexafregning for mig som solcelleejer?

Det kan være et godt spørgsmål, da det helt afhænger af dine forbrugstal, men nedenfor opstilles et regneeksempel på en anlægsejer med årsnettobaseret afregning, der bor i egen villa og årligt forbruger 4.500 kWh fra nettet. Anlægget producerer i samme periode 4000kWh, hvoraf 3.500 kWh sendes ud på nettet.

Før flexafregning: Der betales abonnement til det lokale netselskab. Herudover betales nettarif for købet fra nettet på 4500 kWh.

Nettoforbruget er på 1000 kWh. For dette forbrug betales Energinets nettarif, systemtarif og PSO-tarif.

Derudover skal der betales markeds-el og abonnement til Bornholms Energi, samt elafgift af de 1000kwh. Derudover skal der svares moms af den samlede regning.

Efter flexafregning: Den løbende produktion på 3500 kWh skal nu løbende sælges. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Anlægsejeren modtager derfor løbende afregning for den strøm, han leverer til nettet fra sit anlæg. Anlægsejeren bliver afregnet til den enhver tid gældende pris for el.

Via Bornholms Energi skal anlægsejeren samtidig købe hele sit forbrug på 4500 kWh på elmarkedet. Bornholms Energi sikrer, at prisen til en hver tid er konkurrencedygtig, og er behjælpelig med at finde den for anlægsejeren mest fordelagtige aftale.

I forhold til tidligere vil anlægsejeren skulle købe 3500 kWh mere end tidligere og derved også betale mere i moms.

Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.

Anlægsejeren skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil anlægsejeren blive opkrævet a conto for denne udgift.

Baseret på netselskabets aflæsningstermin vil anlægsejeren modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug.

På den måde vil anlægsejeren, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og PSO-tariffer mv. til Energinet af årsnettoforbruget.

Er der en officiel udmelding fra Energistyrelsen?

Du kan læse Energistyrelsens pressemeddelelse om ændringen her 

Hvilken økonomisk betydning har omlægning til flexafregning?

Beregn den årlige konsekvens på Energinets hjemmeside ved at klikke her