Hvad betyder de nye regler, når du er kunde hos Bornholms Energi og Forsyning?

Leveringspligten har erstattet forsyningspligten: Læs mere

 

 

Med de nye regler bliver forsyningspligten ændret til en leveringspligt. Den nye leveringspligt betyder, at alle elleverandører fra 1. april 2016 i stedet har pligt til at levere alle deres elprodukter til alle husholdningskunder i de netområder, hvor elleverandørerne udbyder de pågældende elprodukter.

Det aktuelle overblik over elleverandører, elprodukter og priser får du på hjemmesiden elpris.dk.

Du kan læse alt om de nye regler på elmarkedet på Dansk Energi´s hjemmeside:

http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Energifakta/NyeRegler/FritValg.aspx