Har du solceller? | Bornholms Energi og Forsyning

Har du solceller?

På denne side finder du information omkring salg af overskydende el samt tarifering af solcelleanlæg 

Sælg din overskydende el

Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el. Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet. Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk

Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

 

Tarifering af el-kunder med solceller

Energitilsynet har bestemt, at netselskaber ikke længere må give rabat på nettariffen, fordi det betyder, at andre kunder skal betale for solcelleejernes brug af elnettet. Det er dermed ikke lovligt for netselskabet at give solcelleejere rabat og lade de andre elkunder betale.

Derfor er rabatten til solcelleejerne blevet udfaset, og pr. 1. april 2016 skal du som solcelleejer betale nettarif af bruttoforbruget i stedet for af nettoforbruget. Herudover indføres en rådighedsbetaling for brug af nettet.  

Dansk Energi har lavet en uddybende forklaring, som du kan læse her 

Forstå din opgørelse vedrørende solceller

Vi har tidligere informeret om de nye regler, der trådte i kraft på elområdet den 1. april 2016. De medførte, at alle aftaleforhold med elnetselskaberne skulle opgøres pr. 31. marts 2016.

De nye regler har også betydet, at din elleverandør, nu er mellemled mellem dig og dit elnetselskab. Dit elnetselskab står for transporten af el til din bolig, og elleverandøren står for hele afregningen. Du betaler altså for både forbruget og for transporten i elnettet. Før ændringen betalte du direkte til elnetselskabet – også selv om du fik én samlet regning. Ændringen betyder, at vi har været nødt til at opgøre dit elforbrug før og efter den 1. april 2016 for at kunne afregne korrekt med dit elnetselskab.