Solcelleafregning

Forstå din opgørelse vedrørende solceller

Vi har tidligere informeret om de nye regler, der trådte i kraft på elområdet den 1. april 2016. De medførte, at alle aftaleforhold med elnetselskaberne skulle opgøres pr. 31. marts 2016.

De nye regler har også betydet, at din elleverandør, nu er mellemled mellem dig og dit elnetselskab. Dit elnetselskab står for transporten af el til din bolig, og elleverandøren står for hele afregningen. Du betaler altså for både forbruget og for transporten i elnettet til os. Før ændringen betalte du direkte til elnetselskabet – også selv om du fik én samlet regning. Ændringen betyder, at vi har været nødt til at opgøre dit elforbrug før og efter den 1. april 2016 for at kunne afregne korrekt med dit elnetselskab.

Særlig løsning til solcelleejere

For at sikre, at du stadig opnår fuld værdi af din egenproduktion i 2016, har Energinet.dk udviklet en løsning, der har været en smule forsinket, og det er derfor, de to opgørelser først kommer nu.

Du kan regne dit samlede forbrug ud ved at lægge de to forbrug fra de to opgørelser sammen. Hvis du ønsker at beregne din produktion, skal du trække den ældste tællerstand fra den nyeste (en tællerstand fra hver opgørelse).

Du betaler nettarif af dit forbrug til dit elnetselskab. Mange netområder har indført betaling af nettarif for det forbrug, der trækkes fra elnettet, når solcellerne ikke producerer. Betalingen er indført for at dække omkostninger til drift, vedligehold og udbygning af elnettet.