El | Bornholms Energi og Forsyning

Hvad kan vi hjælpe med?

image/svg+xml Ikon_kvadrat_stroem
El

El

Aftaler & priser

 • Det er meget let at blive kunde hos Bornholms Energi & Forsyning:

  1. Du vælger og bestiller din aftale her. Herefter får du en bekræftelse fra os. Og så behøver du ikke gøre mere. 
  2. Din aftale hos dit nuværende energiselskab bliver opsagt, og du vil efterfølgende modtage din slutopgørelse.
  3. Du modtager el fra den dato, vi har aftalt.
 • Elmarkedet påvirkes ligesom børsmarkedet af eksterne faktorer, og det er derfor umuligt at give en garanti for, hvad der vil være det billigste valg for dig, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden.

  Når du vælger el-produkt, skal du derfor se på, om du ønsker at satse på en lav markeds-elpris, der følger det nordiske el-marked  tæt og derved varierer månedligt, eller om du vil have en fastsat kvartals pris med en større sikkerhed.


  Er du i tvivl om, hvilken elaftale du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 56 900 000.

 • Skal du bygge nyt hus? Eller skal du bruge en midlertidig elforsyning? Hvis du skal bruge el på en adresse, der ikke tidligere har haft elforsyning, skal du følge nedenstående proces:

   

  Tilmelding af ny installation eller ændringer af bestående installationer foretages altid af en autoriseret elinstallatør.

  1. Du kontakter en elinstallatør
  2. Installatøren udfylder en installationsblanket og sender til dit netselskab
  3. Netselskabet beder dig om at vælge en elleverandør
  4. Hvis du vælger Bornholms Energi & Forsyning skal du udfylde formular på denne side https://beof.dk/el/privat/ny-elmaaler/ . Så sørger vi for resten. 
 • Ja, Bornholms Energi & Forsyning leverer el i hele Danmark. Kontakt vores Kundeservice på 56 900 000 for råd og vejledning. 

 • Ja, du kan godt skifte elleverandør, selvom du bor til leje. Så længe at elregningen står i dit eget navn og ikke betales over huslejen kan du frit skifte elselskab.

 • Din elaftale, leveringsbetingelser og vores privatlivspolitik er tilgængelig på Min Forsyning under punktet dokumenter

 • Er el den primære opvarmningsform i din helårsbolig, dit sommerhus, eller din feriebolig til eget brug, så kan du få reduceret elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

   

  Sådan ansøger du

  1. Undersøg, om boligens primære opvarmningsform er jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme. Det er boligens primære opvarmningskilde, der skal være elektricitet.
  2. Sørg for at din bolig er registreret i kommunens BBR-register med el som primær form for opvarmning.
  3. Download ansøgningsblanketten til registrering af reduceret elafgift og udfyld det.
  4. Send skemaet til din kommune. Din kommune skal bekræfte, at din bolig (gælder både sommerhus og helårsbolig) opfylder kravene for reduceret elafgift, og fra hvilken dato kravene er opfyldt. Vær opmærksom på, at det er BBR-meddelelsens udskriftdato, der er afgørende.
  5. Send skemaet retur til os via denne formular, når kommunen har bekræftet det.
  6. Vi registrerer det i vores system, og din næste elregning vil medregne den reducerede elafgift.
 • Hvis en af dine pårørende er afgået ved døden, ved vi, at du befinder dig i en svær situation. For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, har vi brug for at vide, hvad der skal ske med den elaftale, der er på afdødes adresse- hvorvidt strømmen skal afbrydes, overgår boet til en bobestyrer, administrator eller kontaktperson, skifteretten eller lign. eller en ny beboer overtager forsyningen.

 • Hvis du ønsker en anden leverandør af el og vil opsige din aftale hos os, skal du kontakte den nye leverandør. Sidstnævnte sørger for at opsige aftalen. 

  Vil du have lukket helt for el i boligen, skal du ringe til os på 56 900 000.

Forbrug

 • Bornholms Energi & Forsyning opgør dit faktiske forbrug én gang om året. I forbindelse med årsafregning skal din elmåler aflæses, hvilket i langt de fleste tilfælde foregår automatisk, uden at du behøver foretage dig noget. Der kan dog være tilfælde, hvor manuel aflæsning på aflæsningskort er nødvendigt, og du vil i det tilfælde modtage et aflæsningskort fra dit netselskab.

  Kunder med bolig udenfor Bornholm kan have årsafregning på andre tider af året.

 • Når vi skal beregne hvor meget dit acontoforbrug skal være i indeværende år, tager vi udgangspunkt i det forbrug, du havde sidste år. Hvis der sker ændringer i forhold i din familie eller din bolig, som påvirker dit forventede forbrug- fx hvis du får barn, har børn der flytter hjemmefra eller får installeret varmepumpe eller solceller- så skal du sørge for at få det ændret ved at kontakte os. 
  Er du flyttet i ny bolig?
  Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et acontoforbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det kan have været helt anderledes end dit. Derfor kan det være vigtigt, at du får tilpasset dit acontoforbrug, hvis det afviger væsentligt fra dit faktiske forbrug. Så undgår du ubehagelige overraskelser på regningen, eller at du betaler for meget.
  Kontrollér, at dit forventede forbrug, som du kan se på din første regning, passer med dine forventninger.
  Aflæs din måler en gang om dagen i en uge, eller følg forbruget på minforsyning.beof.dk
  Er der stor forskel på dit forventede og faktiske forbrug, bør du kontakte os, og få reguleret dit acontoforbrug og dermed dine regninger.
 • Et årsforbrug af el afhænger af mange faktorer - f.eks. antal personer, boligens størrelse, antal elapparater, vaner m.m.

  • For et parcelhus ligger det årlige elforbrug typisk mellem 4.000 og 6.000 kWh, hvis der ikke bruges el til opvarmning.
  • For en lejlighed er elforbruget typisk mellem 1.500-3.600 kWh., hvis der ikke bruges el til opvarmning.
  • Hvis der anvendes el til opvarmning, ligger forbruget typisk noget højere. En hovedregel er, at man anvender 60-80kwh pr kvm pr år på elopvarmning alene.

   

  Beregn det typiske elforbrug for din bolig her

   

  Hvis du har spørgsmål til dit årsforbrug af el, kan du kontakte os på 56 900 000 eller se dine tidligere års forbrug på minforsyning.beof.dk

 • Du kan følge dit elforbrug på minforsyning.beof.dk, der kan du se grafer over dit forbrug på time, dag eller månedsbasis.

 • Nej, det skal du ikke. Hvis du har en fjernaflæst elmåler, så bliver dit elforbrug aflæst automatisk – helt uden at du skal gøre noget. Det betyder, at dit netselskab aflæser din elmåler og sikrer, at du bliver afregnet korrekt i forhold til dit elforbrug. Samtlige husstande på Bornholm har fjernaflæste elmålere.

 • Kilowatttimer er – helt kort fortalt – en måleenhed for elforbrug.

  Du kender måske forkortelsen for kilowatt-timer, som er kWh:

  • k: står for kilo – hvilket i denne sammenhæng betyder 1000
  • W: er betegnelsen for watt, der måler effekten. Effekten er den kraft, apparatet yder nu og her.
  • h: er en forkortelse for hour – altså det engelske ord for time.

   

  Forskellen på kilowatttimer og kilowatt

  Kw står for kilowatt og er et udtryk for, hvor meget strøm et givent elapparat kræver. Kilowatt måler alene effekt og fortæller os om den mængde strøm et apparat vil forbruge, når der tændes for det.

  Kilowatttimer (kWh) måler derimod mængden af energi. Lidt forenklet kan man sige, at kilowatttimer er kilowatt x antal timer. Kilowatttimer er derfor den enhed, du kan aflæse på din elregning. Kilowatttimer viser dit faktiske brug af dine elapparater i hjemmet.

Flytning

 • Du skal melde flytning til os. 

 • Du kan tidligst melde din flytning 2 måneder før flyttedatoen.

   

  Skal du flytte ud?
  Fristen for at melde flytning er senest 10 hverdage før. Nåede du det ikke, skal du stadig give os din flyttedato, så registrerer vi din flytning fra den tidligst mulige dato. Vær opmærksom på, at du hæfter for forbruget på din gamle adresse, indtil vi har registreret, at du er flyttet.

   

  Skal du flytte ind?
  Fristen for at melde flytning er 10 hverdage efter overtagelsesdagen. Nåede du det ikke, skal du stadig give os din flyttedato, så registrerer vi din flytning fra den tidligst mulige dato.

 • Ja, du skal betale regningen, som du plejer – også selvom den dækker en periode, efter du er flyttet. Så retter vi til i den sidste regning, du får. Har du betalt for meget, får du selvfølgelig pengene tilbage. 

  Vær opmærksom på, at du hæfter for forbruget på din gamle adresse, indtil vi har registreret, at du er flyttet.

 • Du modtager en opgørelse på forbruget i din tidligere bolig inden for 5 uger. Hvis du imod forventning ikke har modtaget en slutopgørelse, skal du kontakte Kundeservice på 56 900 000.

 • Uanset hvor du flytter hen i Danmark, kan du flytte din elaftale hos Bornholms Energi & Forsyning med. Du skal blot huske at melde flytning til os.

 • Meld straks flytning på hjemmesiden eller ring til os på 56 900 000. Så framelder vi el i din tidligere bolig og tilmelder din nye, hvis du ønsker at fortsætte som kunde hos os.

   

  Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at vi har mulighed for at ramme flyttedatoen, når du afmelder for sent. Du hæfter ifølge reglerne for forbruget, så længe du ikke er afmeldt.

Regninger & betaling

 • Hvis du har modtaget en opgørelse over dit elforbrug, så skyldes det, at dit netselskab har registreret, at din elmåler er ændret fra skabelonmåler til timeaflæst elmåler- og at du dermed kan afregnes time for time, når du bruger strøm (flexafregnes).

   

  Inden udgangen af 2020 skal elkunder have mulighed for at kunne blive afregnet på timebasis. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår dit elforbrug kan overgå til flexafregning.

   

  Når du er klar til at blive flexafregnet, modtager du en opgørelse over dit elforbrug. Har du modtaget en aconto-regning for en periode efter din overgang til flexafregning, vil denne være modregnet i din opgørelse.

   

  Sammen med opgørelsen modtager du en acontoregning. Perioden kan være længere på grund af førnævnte modregning, og beløbet kan derfor være højere end det plejer. Resten af året vil du modtage din aconto-regninger helt som du plejer.

 • Som udgangspunkt modtager du kvartalsvis en acontoregning og en årsopgørelse, når dit lokale netselskab opgør dit forbrug. Det sker typisk pr. 31. december.

  Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i kvartalet - for eksempel den 31. december. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28. dage efter den sidste dag i kvartalet. Din acontoregning vil løbe fra den dato, hvor dit forbrug er opgjort.   

  Du vil ligeledes modtage en opgørelse af forbruget, i tilfælde af, at du flytter eller skifter elleverandør.

 • Du kan finde dine regninger ved at logge ind på minforsyning.beof.dk. Når du er logget ind, kan du se, om dine regninger er betalt, du kan betale straks med kort, og se hvornår de skal betales.

   

  Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du på din betalingsserviceoversigt i din Netbank også se din seneste regning, og hvornår den er betalt eller skal betales.


  Er du i tvivl, om du skylder os penge, eller om du har penge til gode, kan du se det på din regning.

 • Er du i en situation, hvor du ikke har mulighed for at betale din regning, kan du ringe til os på 56 900 000 eller sende en mail til kundeservice@beof.dk. Så vil vi undersøge, om vi kan dele regningen op i flere bidder, så du undgår konsekvenserne ved ikke at betale. Du har også mulighed for at oprette betalingsaftale på minforsyning.beof.dk

   

  Bemærk at det koster et gebyr at få oprettet en afdragsordning.

 • Vi udbetaler som udgangspunkt ikke dit tilgodehavende, men modregner det i stedet på din næste regning. Slutopgørelser udbetales altid.

   

  I tilfælde af at du stopper med at være kunde hos os, udbetaler vi dog et eventuelt tilgodehavende. Har vi dit cpr-nummer udbetales beløbet automatisk til din NemKonto. Hvis vi ikke har dit cpr-nummer, kontakter vi dig for at få dine kontooplysninger, så vi kan udbetale pengene.

 • På indbetalingskortet der er fremsendt med din regning, finder du dit Betalingsservice nr., Debitor gruppe nr. og Betalingsservice kundenummer. Disse oplysninger skal bruges til at tilmelde Betalingsservice via netbank. Du kan også tilmelde til betalingsservice via Min Forsyning

   

  Hvis du har spørgsmål, så kontakt Kundeservice på 56 900 000.

Noget galt?

 • Fejl i forsyningsnettet

  Hvis din HFI- eller HPFI-afbryder ikke er slået fra, og strømmen også er gået hos naboerne, er fejlen sket i forsyningsnettet. Fejlen er sandsynligvis allerede registreret af det relevante netselskab. Du kan via nedenstående link søge på din adresse og se om fejlen er registreret. Hvis den ikke er registreret, skal du ringe til vores døgnvagt på 56 900 000. 

  Se kort med information om driftsforstyrrelser i Danmark

   

  Kun din bolig er berørt

  Hvis det blot er din bolig, der er mørkelagt, er det formentlig HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. Prøv først at tænde for afbryderen igen. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.

  Hvis afbryderen ikke kan trykkes ind, skal du slukke for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd derefter for HFI/HPFI-afbryderen - og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Du skal derefter slukke for gruppeafbryderen, tænde for HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som du vil gøre, når en sikring er sprunget.

  Har du stadig ikke strøm, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation. Fejl i den faste installation bør repareres af en autoriseret elinstallatør.

 • Kontakt os på tel. 56 900 000 hvis du er i tvivl om, hvorvidt din elmåler fungerer korrekt, eller hvis der er fejl på måleren. Vi kontakter netselskabet, som tager hånd om et eventuelt problem med din elmåler.

 • Hvis du oplever fejl på gadebelysningen skal du henvende dig til Bornholms Regionskommune. 

 • Hvis du har fået lukket for strømmen, er din elaftale også blevet lukket. Du skal derfor tilmelde dig som kunde igen for at kunne få leveret strøm. Men inden du kan blive tilmeldt som kunde hos os, skal du have betalt, hvad du skylder os samt stillet sikkerhed.

   

  Vær opmærksom på, at det koster et gebyr at få genåbnet for strømmen.

 • Hvis du i lang tid ikke har betalt, hvad du skylder os, eller et depositum for dit fremtidige elforbrug, er vi nødt til at ophæve din elaftale, hvilket kan medføre, at der bliver lukket for strømmen.

   

  I en fremsendt skrivelse fortæller vi, hvornår der kan blive lukket for strømmen, og at du kan undgå, at strømmen afbrydes, hvis du betaler et depositum eller det, du skylder os. Du kan også se, hvad du mangler at betale, og hvad du skal gøre, hvis du ønsker at betale det skyldige beløb.

   

   

 • Hvis du beskadiger et elkabel, bør du gøre følgende:

   

  • Advar andre
  • Gør andre opmærksomme på elektrisk fare
  • Rør ikke blottede kabler eller nedfaldne ledninger
  • Sørg for at alle holder sig 10 m fra nedrevne luftledninger eller kabler
  • Kontakt straks dit netselskab.

   

  Hvis du bor på Bornholm, skal du kontakte El-Net Øst på tlf. 56 930 950.

Solceller

 • Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el. Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

  For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet. Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk

  Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

 • Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.


  Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne, og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside

 • Langt de fleste årsopgørelser pr. 31. december samt acontoopkrævning for 1. kvartal udsendes januar/februar afhængig af, hvordan du modtager din regning.

  Så snart din årsopgørelse er dannet og kontrolleret, kan du se den ved at logge ind på Min Forsyning

 • Siden 1. april 2016 er du blevet opkrævet et abonnement, der dækker 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

  Udover rådighedsbetalingsabonnement betaler du også det sædvanlige abonnement til dit netselskab.

  Vi viderefakturerer de to abonnementer fra dit lokale netselskab.

 • For at du kan få reduceret elafgift ved solceller, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Dit solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Din bolig skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal du være registret som elvarmekunde hos dit lokale netselskab. 

   

  Du kan se en detaljeret beskrivelse på SKATs hjemmeside.

Værd at vide

 • Vi får dagligt henvendelser fra elkunder, der er kommet i 'kløerne' på telefonsælgere fra en række forskellige selskaber, og de er frustrerede over at være blevet fanget i fælden. 

  Når vores kunder bliver kontaktet af en telefonsælger, sker det med forskellige indgangsvinkler til samtalen. Vi hører tit vores kunder fortælle, at sælgeren introducerer med at sige, at ”De har undersøgt priserne på elmarkedet på Bornholm, og at man betaler for meget”. En anden kendt tilgang er, at sælgeren siger, at "De har et samarbejde med os eller El-Net Øst."

  Vi har ikke samarbejde med telefonsælgere – så det er usandt, når vores kunder præsenteres for den påstand.

  Derudover skal du være opmærksom på, at de priser som sælgeren ofte vil oplyse, er under dække af at være billigere (og grønnere), men priserne er ofte svære at gennemskue. Det betyder, at der kan være skjulte gebyrer, høje abonnementspriser, og at den billigere pris ofte kun er i en kortvarig periode.

   

  Vi har samlet nogle af de ting, du skal være særligt opmærksom på, når du taler med en telefonsælger.

  • Oplys kun dit navn, e-mail og CPR-nr. hvis du vitterligt ønsker at skifte til det pågældende selskab
  • Vær varsom med at svare på tilsendte mails, hvis du ikke ønsker at skifte eller er i tvivl
  • Du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du ikke ønsker at skifte alligevel, så reager hurtigt, hvis du fortryder
  • Nogle sælgere optager samtaler – så pas på med sige ”ja” eller ”bekræfte” i telefonen

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal reagere på en henvendelse fra en telefonsælger eller hvis du bekymret for, om du er kommet til at skifte selskab uden dit tydelige samtykke.

 • Kontakt den pågældende ellevandør, og meddel at du har fortrudt eller at der er sket fejlagtigt skift.
  Ankenævnet på Energiområdet har desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du skal forholde dig.

  Se ankenævnets vejledning

   

 • Du kan læse mere om dine kunderettigheder på elmarkedet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/kunderettigheder

 • Aftagenummeret er det unikke nummer, der identificerer din elmåler. Det bruges til at udveksle leverandørskifte- og forbrugsoplysninger. Du kan finde aftagenummeret på minforsyning.beof.dk

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.