Spildevand | Bornholms Energi og Forsyning

Hvad kan vi hjælpe med?

image/svg+xml Ikon_kvadrat_spildevand
Spildevand

Spildevand

Tilslutning

 • Der foretages løbende udbygning af kloaknettet for at få flest mulige husstande og erhvervsdrivende koblet på renseanlæggene - og ønsker du at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem, så er du altid velkommen til at kontakte os. Som grundejer har du pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloaknettet, så snart der er mulighed for det.

Rotter

 • Opdager du rotter på din grund, har du pligt til at melde det til kommunen. Rotter er skadedyr, der ødelægger kloakkerne og spreder sygdomme. Du kontakter hurtigst muligt Bornholms Regionskommune. Klik her, så kommer du direkte til en anmeldelsesformular - eller ring mandag eller onsdag mellem kl. 7.30-8.30 på 56922080. 

  Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe rotterne. Bornholms Energi & Forsyning og kom­munen yder en stor indsats, men vi har også brug for, at du hjælper til. Du kan hjælpe ved at holde øje med spor fra rotter og ved at give kommunen besked så hurtigt som muligt, hvis du får den mindste mistanke om, at der er rotter på din grund. 

  Se især efter tegn på rotter følgende steder:

  • Hønsehuse, volièrer, skure og garager: Se efter huller med opskrabet jord, gnavede huller i vægge, ekskrementer, fodspor og halespor i støv og sand.

  • Brændestakke: Se efter slidmærker og fordybninger, hvor rotterne løber.

  • Kompostbunker: Se efter huller og jordudskrab i bunden af kompostbunken og huller og gange oppe i kompostbunken.

  • Jorden over kloaksystemet: Hold øje med huller uden jordopskrab ved kloakrør og brønde.

  • Foderbrætter: Hold øje med fuglefoderbrættet, hvor rotterne kan finde på at hente deres føde.

  • På loftet: Både mus og mår kan lave kraftig støj på loftet. Hører du høje pibelyde, er det formentlig rotter.

  • Under gulvet: Hør efter gnavelyde og høje pibelyde.

  • Strø eventuelt et tyndt lag mel ud på steder, hvor du har mistanke om, at der er rotter. Så kan du se om der kommer fodspor eller halespor i melet.

  Læs mere om rottebekæmpelse her

Kælder

 • Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive overbelastet, og du risikerer at få vand ind i kælderen

  Får du vand ind i din kælder, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan fortælle dig, hvordan du får din kælder gjort ren, og hvordan du får erstattet de ting, der har lidt skade.

  Du kan forebygge oversvømmelser i din kælder. Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem. Han vil kunne vejlede og rådgive dig om den bedste løsning.

  Bornholms Energi & Forsyning driver, reparerer og vedligeholder den offentlige del af spildevandssystemet. Vi forsøger konstant at tilpasse ledningsnettet til de mængder af spildevand, vi modtager, så du ikke får vand i din kælder på grund af manglende kapacitet i det offentlige ledningsnet.

  Det er dog i sidste ende et spørgsmål om økonomi. Det er ikke realistisk at tilpasse systemet til meget voldsomme, men også meget sjældne regnskyl. Det er derfor en god idé, at du selv sikrer din kælder mod oversvømmelser.

  Vand i kælderen kan også skyldes tilstoppede kloakrør, utætte vandrør, utætte kældervægge, utætte kældergulve eller at terrænet skråner ind mod huset. Kontakt en autoriseret kloakmester. Han kan hjælpe dig med at finde årsagen.

  Hvis vandet i din kælder er klart og rent, kan det være grundvand eller regnvand, der siver ind.

  BEOF er kun forpligtet til at aflede spildevand fra terræn og ikke kælder.

Diverse

 • Bornholms Regionskommune har lavet en regulativ for kontrol og tømning af septiktanke (bundfældningstanke).
  Den kan du downloade her. (pdf)

 • En ejendoms registrerede ejer hæfter for forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand. Bornholms Energi & Forsyning opkræver derfor disse forbrugsafgifter hos ejendommens ejer.

  Bornholms Energi & Forsyning indgår ikke aftaler om opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand direkte hos lejer.

  Hvis du vælger at leje din ejendom ud skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal sørge for at opkræve forbrugsafgifterne på vand og spildevand – fx a conto via huslejen.

Gode råd

 • Indendørs

  • Hæld ikke fedt ud i køkkenvasken. Hæld det i stedet i en tom mælkekarton og læg det i skraldespanden.

  • Rens vandlåse og afløb med jævne mellemrum.

  • Skyl ikke vatpinde, hygiejnebind, bleer og andet affald ud i toilettet.

  • Hæld aldrig terpentin, malingrester, medicin og andre kemikalier ud i afløbet.

   

  Udendørs

  • Rens tagrender for blade om efteråret.

  • Rens vandlåse og gulvriste med jævne mellemrum.

  • Tjek af og til om rensebrønden foran dit hus er ved at stoppe til.

  • Hold øje med terrænet rundt om brønde på din grund. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på brud.

  • Plant ikke træer over eller umiddelbart ved siden af kloakrør.

  • Dæk ikke kloakdæksler til med jord eller fliser.

  • Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du skal have repareret dit kloaksystem.

Priser

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.