Varme | Bornholms Energi og Forsyning

Hvad kan vi hjælpe med?

image/svg+xml Ikon_kvadrat_varme
Varme

Varme

Priser

Gode råd

 • • Sørg for, at din bolig er godt isoleret. Det er især vigtigt, at der er godt isoleret på loftet, i ydervæggene og omkring varmerørene.

  • Skift enkeltglasvinduer ud med termoruder med energiglas. Lad ikke temperaturen i stuen komme over 21 grader. Hver gang du hæver temperaturen med 1 grad, stiger forbruget typisk med 5 – 6 procent.

  • Skru lidt op for alle radiatorer i et rum. Det giver bedre varmeøkonomi, end hvis der er skruet helt op for en enkelt radiator.

  • Dæk ikke for radiatorerne med møbler eller gardiner.

  • Tør ikke tøj på radiatorerne.

  • Temperaturen på det varme vand bør ikke være højere end 50 grader.

  • Tag brusebad i stedet for karbad. På den måde sparer du på det varme vand. Der går mellem 125 til 200 liter vand til et karbad, mens der kun går mellem 50 og 100 liter vand til et brusebad.

  • Hold øje med dit forbrug. Aflæs f.eks. varmemåleren en gang om ugen.

Fjernvarme

 • Hvis du udfylder formularen, så kontakter vi dig i forhold til, om det er muligt at få fjernvarme på din adresse.

 • Du indgår en aftale med Bornholms Energi & Forsyning og aftaler et tidspunkt med vores vvs-installatør. Det tager normalt kun en arbejdsdag at installere fjernvarme. 

 • Ønsker om at blive tilsluttet fjernvarme vil blive vurderet i hvert tilfælde.

 • Nej, det kan de ikke.

 • Der findes flere fabrikater, så det afhænger af, hvilken model der installeres.

 • Hvis der er tegnet aftale om tilslutning til fjernvarme, skal denne forpligtelse fremgå ved et evt. salg og indgå i skødet.

 • Ja – prisen for tilslutning fremgår af den underskrevne aftale. Prisen for stikledning og opsætning af måler er 25.000 kr. inklusiv moms (2018). Læs mere om priser her 

 • Ejendomme tilsluttes generelt direkte. Bornholms Energi & Forsyning kan dog vurdere, at det er nødvendigt at anvende en unit med veksler, og i så fald koster det ikke ekstra. Hvis du derimod kræver veksler, og det ikke er nødvendigt, må du betale merpris (5.000 kr.)

 • Ja, det er muligt at bibeholde solvarme, men vi anbefaler det ikke. Det vil som regel kræve en veksler, som du selv må betale.

 • Ja. Gulvvarmeanlæg, der er forskriftsmæssigt udført med blandesløjfe, vil også fungere med fjernvarme.

   

 • Vi anvender units med blandesløjfe og elektronisk varmestyring, det giver en fornuftig varmefordeling og nedkøling, også for enstrengede anlæg.

 • Varmtvandsbeholdere giver mulighed for mindre fjernvarmeledninger og mindre varmetab i nettet. 

 • Trykprøvning sker som noget i første fase af installationen - der anvendes et tryk på 9 bar (1½ x normaltryk). Læs mere i regulativet

 • Entreprenøren (eller Bornholms Energi & Forsyning) er ansvarlig, og det køres som en sag gennem vores forsikringsselskab. 

 • Fjernvarmerør skal kun ca. 0,5 meter ned i mindre veje, og kan eventuelt ligge højere i fortov og haver. Derfor ligger fjernvarmerør normalt ovenover vand og kloak.

 • Normalt kun i det omfang det er påkrævet – altså hvor der er gamle og dårlige rør.  

 • Der er samme takster for bolig og erhverv. Da der er forskellige typer erhvervsarealer, fastsættes erhvervsarealet til opkrævning af rumafgift ofte individuelt.

 • Der anvendes boligarealet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) = areal til beboelse (felt 312). Der bliver højst opkrævet rumafgift af 175 m2 pr. boligenhed.

 • Fra tagetage medregnes den del der er udnyttet til beboelse - fra kælderetage medregnes kun den del der eventuelt må anvendes til beboelse (jævnfør BBR).

 • Varmeprisen skal dække de faktiske udgifter. Ifølge reglerne må der hverken være over- eller underskud.

 • Nej – det kan man ikke. 

 • Elektronisk varmestyring indgår i det anlæg, som fordeler og styrer din fjernvarme (fjernvarme-uniten). Fremløbstemperatur reguleres automatisk efter udetemperatur: Bedre afkøling og mindre forbrug.

 • Nye målere er med fjernaflæsning og lækagekontrol.

Ophør af service på fjernvarmeunits

 • Du har altid mulighed for selv at kontakte en VVS'er og bestille et eftersyn. Du skal dog selv afholde udgifterne hertil.

 • Det er svært at give et entydigt svar, men det er klart, at jo ældre et anlæg er, jo større er risikoen for, at der opstår behov for vedligehold og service. 

 • Ja, det er muligt. Kontakt os for at aftale nærmere.

 • Nej, det er op til den enkelte kunde selv at vælge VVS'er og afholde evt. udgifter ifbm. service og vedligehold.

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.