Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med din regning eller de leverancer, du modtager fra Bornholms Energi & Forsyning, har du forskellige muligheder for at klage.

Hvis der er en fejl i dine regninger fra Bornholms Energi & Forsyning, eller der er andre forhold, du er utilfreds med, kan du klage til os. Du bør klage så snart, du opdager, at noget er forkert.

Det er dog altid en god ide først at ringe og drøfte sagen, så evt. misforståelser bliver ryddet af vejen. Vores kundeservice har telefonnummer 56 900 000.

Hvis sagen ikke kan løses pr. telefon, kan du skrive til os. 
Skriv til Bornholms Energi & Forsyning, Skansevej 2, 3700 Rønne eller send en mail på beof@beof.dk

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.


Varme og elektricitet

Drejer sagen sig om køb og levering af varme eller el til en bolig, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon 4171 5000, post@energianke.dk

 

Vand og spildevand

Drejer sagen sig om vand og/eller spillevand, kan du klage til Center for Klageløsning:

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning. Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr.
Læs mere om Center for Klageløsning her.
Læs mere om Forbrugerklagenævnet her.

 

Hvis du bor i et andet EU-land

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores emailadresse: beof@beof.dk.

 

Afgørelser fra Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune udøver en lang række lovpligtige tilsyn inden for Bornholms Energi & Forsynings område. Samtidig er Bornholms Regionskommune også forpligtet til at udarbejde og gennemføre f.eks. vand- og spildevandsplaner.

Hvis du vil klage om afgørelser inden for disse områder, skal der klages til:

Bornholms Regionkommune
Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Herfra videresendes klagen til højere instans. Men vær opmærksom på, at det ikke er alle afgørelser, du kan klage over.