Hvis du vil klage | Bornholms Energi og Forsyning

Hvis du vil klage

Vi bestræber os altid på at give vores kunder en god og korrekt service. Men vores medarbejdere kan naturligvis også begå fejl. Hvis det skulle ske, vil vi meget gerne høre fra dig. Så vil vi gøre hvad vi kan for at rette op på det.

Kontakt vores kundeambassadør

Skulle du, vores hensigter til trods, opleve, at din sagsbehandling eller kontakt med os ikke er tilfredsstillende – så kan du bringe klagen videre til vores Kundeambassadør, som vil kigge grundigt på sagen fra begge sider.

Kundeambassadøren starter typisk med at tage en snak med dig i telefonen, hvilket i mange tilfælde kan føre til en tilfredsstillende løsning. Hvis det viser sig, at vi har begået fejl i vores kommunikation eller håndtering af sagen, så siger vi naturligvis undskyld og retter op på det.

Er sagen mere kompliceret, end hvad der kan løses over telefonen, foretager Kundeambassadøren en grundig vurdering ud fra BEOF’s egne oplysninger samt din redegørelse og dokumentation. 

Kundeambassadørens behandling af kundernes henvendelser kan resultere i anbefalinger af ændring i tidligere afgørelser, ændring af regler og processer eller forbedring af den information BEOF giver til kunderne. 

Skriv til Kundeambassadøren her

Klag til ankenævn

Det er som nævnt vores ambition, at vores Kundeambassadør kan hjælpe dig med at finde en tilfredsstillende løsning. Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med den afgørelse, som Kundeambassadøren træffer, har du derefter mulighed for at gå et skridt videre og klage til et ankenævn.


Varme og elektricitet

Drejer sagen sig om køb og levering af varme eller el til en bolig, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon 4171 5000, post@energianke.dk

 

Vand og spildevand

Drejer sagen sig om vand og/eller spillevand, kan du klage til Center for Klageløsning:

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning. Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr.

Læs mere om Center for Klageløsning og forbrugerklagenævnet her

 

Hvis du bor i et andet EU-land

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores emailadresse: beof@beof.dk.

 

Afgørelser fra Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune udøver en lang række lovpligtige tilsyn inden for Bornholms Energi & Forsynings område. Samtidig er Bornholms Regionskommune også forpligtet til at udarbejde og gennemføre f.eks. vand- og spildevandsplaner.

Hvis du vil klage om afgørelser inden for disse områder, skal der klages til:

Bornholms Regionkommune
Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Herfra videresendes klagen til højere instans. Men vær opmærksom på, at det ikke er alle afgørelser, du kan klage over.