Årsregnskab 2016 for Bornholms Energi og Forsyning

Pressemeddelelse den 15/5-2017 vedrørende årsregnskab 2016 for Bornholms Energi og Forsyning

Under et år efter fusionen har Bornholms Energi & Forsyning i dag præsenteret sit første årsregnskab. Den nye ledelse er tilfreds med, at selskabet leverer et positivt resultat – og påpeger, at selskabet har en relativt stor gæld, ligesom der på flere områder er behov for væsentlige forbedringer af driften.

 

De rigtige takter er fundet frem, og virksomheden er kommet langt med at føre fusionen ud i livet. Årets omsætning landede på 384 mio. kroner, og resultatet lyder på 12,8 mio. kroner.

 

Virksomhedens første årsregnskab er godkendt af bestyrelsen, og det forventes, at kommunen godkender regnskabet endeligt på generalforsamlingen sidst i denne måned.

 

- En fusion er altid lig med forandringer, ændrede prioriteringer og nye måder at arbejde på, og jeg kan med tilfredshed sige, at vi har fulgt vores ambitiøse plan og er kommet langt med fusionen, sådan at vi i dag er én samlet virksomhed med én sammenhængende organisation, siger Rasmus Sielemann Christensen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning - i dag kunne han sammen med selskabets nye økonomidirektør Claes Graff og formand Lars Goldschmidt præsentere virksomhedens første årsregnskab.

 

- Vi er på rette vej med fusionen. Vi har løbet rigtigt stærkt i 2016 og gennemført en fusion, hvor vi er flyttet sammen, har sammenlagt systemer og processer, og samtidig har vi gennemført store og komplekse anlægsopgaver, der skal sikre bæredygtig el, varme og vand til øen. Alt dette er lykkedes, fordi ledelsen og alle medarbejdere virkelig har taget fat med et stort gå-på-mod. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle i Bornholms Energi & Forsyning tak for, udtaler bestyrelsesformand Lars Goldschmidt.

 

Årsskrift for Bornholms Energi og Forsyning

Download pdf

15-05-2017