Aflæsning af målere

Vi har netop udsendt aflæsningskort på el, vand, varme og spildevand. Vi vil gerne sikre, at opgørelsen af dit forbrug 2016 er så korrekt som mulig, så vi har brug for din aflæsning pr. 31. december 2016. Det betyder helt konkret, at du skal aflæse dine målere i løbet af lørdag den 31. december, og sidste frist for aflevering er 6. januar 2017.

Har du solceller på gammel nettomålerordning og samtidig har bibeholdt din oprindelige aflæsningstermin, skal du ikke aflæse den 31. december. Har du problemer med at aflæse dine forbrugsmålere, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 56 900 000 - og husk, at du på selvaflæsningskortet kan se, hvordan du afleverer din aflæsning.

El

Vi har de seneste måneder udskiftet et stort antal elmålere med nye, fjernaflæste elmålere. Derfor er der kun sendt selvaflæsningskort til forbrugere på ejendomme, hvor der endnu ikke er opsat en fjernaflæst elmåler.

Hvis du bor i Rønne, er der stor sandsynlighed for at din måler nu er fjernaflæst, og du modtager derfor hverken selvaflæserkort for el, vand, varme eller spildevand. Der kommer selvaflæserkort ud med posten til de kunder der skal aflæse deres måler.

Årsopgørelsen forfalder til betaling den 10.2.2017. Tilgodehavender på el udbetales via PBS og Nemkonto.

 

Varme

Kun forbrugere i Lobbæk og en del af Klemensker har modtaget selvaflæsningskort, da fjernvarmemålere i alle andre områder vil blive fjernaflæst den 31. december.

Årsopgørelsen forfalder til betaling den 10.2.2017. Tilgodehavender udbetales til Nemkonto

 

Vand

Vi har også udskiftet et stort antal vandmålere med nye, elektroniske vandmålere. Derfor er der kun sendt selvaflæsningskort til forbrugere på ejendomme, hvor der endnu ikke er opsat elektronisk vandmåler.

Årsopgørelsen forfalder til betaling den 10.2.2017. Tilgodehavender udbetales til Nemkonto

 

Spildevand

Vi opgør også mængden af udledt spildevand. Derfor kan du komme ud for, at du har modtaget selvaflæsningskort både fra os og dit private vandværk. Du skal aflæse den 31. december.

Årsopgørelsen forfalder til betaling den 10.2.2017. Tilgodehavender udbetales til Nemkonto

 

Generelt - spørgsmål og svar

Hvornår modtager jeg min årsopgørelse?

Årsopgørelserne er klar medio januar 2017, og sendes ud som hhv indbetalingskort og PBS opkrævninger.

Årsopgørelsen findes som et bilag til din betalingsoversigt for februar 2017. Tjek i din net-bank og/eller din e-boks!

 

 

Er 1. aconto 2017 indeholdt i min årsopgørelse?

Ja. Det opkrævede beløb på årsopgørelsen for 2016 er inklusive 1. aconto 2017.

Du kan finde specifikationen af selve acontobeløbet på en af de efterfølgende sider på årsopgørelsen.

 

12-12-2016