Bornholm i ø-drift

De bornholmske forbrugere kan tage det helt roligt efter kabelbrud. Selv om der ikke er elforbindelse til Sverige, råder øen over rigelig med el. 

Sent lillejuleaften blev søkablet mellem Bornholm og Sverige revet over. Et skib er mistænkt for at være skyld i bruddet, ved at have kastet anker på stedet. Et anker, som så har revet kablet over ca. 17 km. ude i svensk farvand.

Energinet, som ejer selve kablet har ansvaret for processen omkring fejlretning og udbedring. For det nærmere omkring denne proces og tidshorisonter henvises til Energinet. 

Siden kabelbruddet har Bornholms El-Produktion haft gang i kedlerne, så alle bornholmere hele tiden har haft el og varme- og ikke mindst en stabil forsyning. Da der blev reageret hurtigt og effektivt på kabelbruddet har bornholmerne ikke mærket noget til afbrydelsen. I denne unormale situation tæller stabilitet fremfor alt. Da vindmøller er en ustabil energikilde står mange af øens vindmøller stille i øjeblikket.

Ingen merudgift til de bornholmske forbrugere

Det får ikke nogen økonomiske konsekvenser for øens forbrugere, at søkablet er revet over. De ekstra omkostninger der kommer i forbindelse med kabelfejlen, kommer ikke til at belaste elregningen hos de bornholmske kunder. Energinet betaler for de ekstra omkostninger, der er ved at køre med nødkapacitet, mens kablet bliver repareret. 29-12-2017