Bornholm som Covid 19 test-ø | Bornholms Energi og Forsyning

Bornholm som Covid 19 test-ø

Forsøgsperioden forløb planmæssigt og beskrives som velfungerende.

I forbindelse med den delvise genåbning af Bornholm besluttede Regeringen, at der som en forsøgsordning skulle sættes en overvågning af spildevandet på hele øen i værk, som et helt nyt led iepidemiovervågningen. Det ledte til etablering af et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI), Eurofins, Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi & Forsyning (BEOF), hvor sidstnævnte, der varetager driften af de syv store spildevandsanlæg på Bornholm, skulle stå for udtagning af de prøver, der
skulle anvendes til analyse hos Eurofins i Vejen.

Læs mere her

31-05-2021