Drikkevandet fra Bornholms Energi & Forsyning er rent

I slutningen af august kom det frem, at der flere steder i landet blev fundet for højt indhold af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand fra vandværker. Bornholmerne kan dog være rolige - drikkevandet på øen har det godt.

Efter de resultater, der kom frem i medierne i august besluttede vi os hurtigt for at gennemføre en undersøgelse af de vandværker, som vi har ansvaret for. Vi var først og fremmest i dialog med Bornholms Landbrug for at finde ud af, om denne sprøjtegift i det hele taget har været anvendt på Bornholm. Vi kunne konstatere, at det ikke er blevet benyttet i større stil, så der var derfor ikke stor sandsynlighed for at finde stoffet her på øen. Derudover igangsatte vi også helt konkret vores egne analyser af drikkevandet.

Resultaterne fra de fire vandværker på Bornholm foreligger nu, og ganske som forventet, er der ikke koncentrationer af desphenyl-chloridazon over - eller bare i nærheden af - de grænseværdier, som er fastlagt af myndighederne.

Et enkelt indsatsområde
Vi har dog et enkelt udestående, når det gælder stoffet. I én af prøverne fra Smålyngsværket blev der fundet en meget lille koncentration af stoffet. Det ligger meget langt under grænseværdierne og er på ingen måde alarmerende, men vi vil alligevel vide hvor det kommer fra, så vi eventuelt kan isolere den boring, der giver udsvinget. Drikkevandet fra Smålyngsværket består af ’blandet vand’ fra tolv forskellige boringer. Derfor tester vi nu de enkelte boringer. Resultatet fra de nye prøvetagninger forventes at foreligge om ca. 14 dage.

Vandet kan drikkes
Vi har testet vandet fra vores fire vandværker, og her kan alle vores kunder drikke vandet, helt som de plejer. Det vand, der er i vandhanen, overholder alle kvalitetskrav. Det er også vigtigt at understrege, at man ifølge myndighederne skal op i langt højere koncentrationer, end dem der er målt på Smålyngsværket, før der er tale om sundhedsfare. Vi tester vandkvaliteten løbende- på lige fod med alle vandværker i Danmark - men desphenyl-chloridazon har indtil nu ikke været en del af den overvågningspakke, som er foreskrevet. I Bornholms Energi & Forsyning har vi netop besluttet, at vi fremover også tester for desphenyl-chloridazon løbende.

Læs spørgsmål og svar om fund af pesticid

18-09-2017