Etablering af ny regnvandsledning i Rønne

Der skal etableres ny regnvandsledning i Fiskerbakken, Storegade og Sletten i Rønne i perioden fra uge 10 til slutningen af juni.

Bornholms Energi & Forsyning har planlagt at etablere en regnvandsledning i Fiskerbakken, Storegade og Sletten i Rønne, der skal aftage vej- og tagvand. Herefter kan der i fremtiden sikres en bedre afledning af regnvand og modvirke overbelastning af spildevandsledningerne i området ved kraftig regn.

Grave- og ledningsarbejdet vil blive igangsat i uge 10 og vil vare frem til slutningen af juni måned.

Tag og overfladevand fra facaderne skal omlægges til den nye regnvandsledning, og Bornholms Energi & Forsyning fører en regnvandsstikledning frem til fortov, hvor tagvand omkobles.

BRK Vej & Park er entreprenør
Entreprenør på opgaven er BRK Vej & Park, som vil stå for planlægning af opgravning og afspærring. Der vil blive perioder, hvor det ikke er muligt af køre i bil til berørte ejendomme, og det vil heller ikke være muligt at parkere på gaden. BRK Vej & Park vil sørge for, at I bliver varslet i tide, og at generne bliver mindst mulig.

Kort over gravearbejdet
Inden gravearbejdet sættes i gang vil samtlige facader m.v. blive fotoregistret. Kortudsnit med markering af hvilke ejendomme, der bliver direkte berørt af gravearbejdet, kan ses ved at klikke her: Kort

Tagnedløbsbrønde
Hvis der mangler tagnedløbsbrønde ved din ejendom, kan Bornholms Energi & Forsyning etablere den i forbindelse med omlægning af regnvandsledningen. Omkostningen vil blive faktureret til lodsejer, pris pr. tagbrønd 5.000,- kr. inkl. moms. Lodsejer vil blive kontaktet inden montering af tagbrønd igangsættes.

Spørgsmål
Kontakt John W. Hansen, Projekt Ansvarlig hos Bornholms Energi & Forsyning, på tlf. 56 900 253 .

01-02-2019