Få gratis hjælp til en bedre bundlinje og giv din virksomhed en grønnere profil | Bornholms Energi og Forsyning

Få gratis hjælp til en bedre bundlinje og giv din virksomhed en grønnere profil

BEOF er partner i projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, som tilbyder bornholmske virksomheder et gratis forløb, der munder ud i en grøn forretningsplan. En forretningsplan, der forbedrer din virksomheds konkurrenceevne, energi- og ressourceeffektivitet og dermed din bundlinje.

Hvad får du ud af at deltage?

Når din virksomhed deltager i Bæredygtig Bundlinje Bornholm, får du glæde af:

  • En gennemgang af din virksomheds produkter og processer for at afdække din virksomheds grønne potentialer.
  • Konkrete anbefalinger til din virksomhed, der kan forbedre jeres bundlinje
  • Adgang til workshops og netværk med andre virksomheder
  • Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med miljømæssige og økonomiske gevinster.
  • Værktøjer til at nå nye kundegrupper

Hvem kan deltage?

Små og mellemstore virksomheder med potentiale for materiale- og energibesparelser på Bornholm kan deltage i projektet. Det er gratis at deltage.

Hvad skal din virksomhed bidrage med?

Som virksomhed i Bæredygtig Bundlinje Bornholm skal du bidrage med engagement, motivation og timer. Hver virksomhed modtager energi- og materialescreening, processtøtte, et struktureret forløb og adgang til rådgivere, samt mulighed for investeringsstøtte.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i en uforpligtende snak omkring, hvad din virksomhed kan få ud af at deltage, hører vi meget gerne fra dig. For mere information kontakt venligst afdelingschef Torben Jørgensen på 56 900 228. 

26-04-2018