Har du modtaget en ekstra opgørelse eller mangler en aconto? | Bornholms Energi og Forsyning

Har du modtaget en ekstra opgørelse eller mangler en aconto?

Hvis du har modtaget en opgørelse over dit elforbrug, så skyldes det, at dit netselskab har registreret, at din elmåler er ændret fra skabelonmåler til timeaflæst elmåler- og at du dermed kan afregnes time for time, når du bruger strøm (flexafregnes).

Inden udgangen af 2020 skal elkunder have mulighed for at kunne blive afregnet på timebasis. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår dit elforbrug kan overgå til flexafregning.

 

Når du er klar til at blive flexafregnet, modtager du en opgørelse over dit elforbrug. Har du modtaget en aconto-regning for en periode efter din overgang til flexafregning, vil denne være modregnet i din opgørelse.

 

Sammen med opgørelsen modtager du en acontoregning. Perioden kan være længere på grund af førnævnte modregning, og beløbet kan derfor være højere end det plejer. Resten af året vil du modtage din aconto-regninger helt som du plejer.

 

Kontakt kundeservice på kundeservice@beof.dk eller tel. 56 900 000, hvis du vil høre, hvilke muligheder flexafregning giver.

 

Læs mere om flexafregning her

01-07-2020