Hvad er op og ned på varmeprisen i Rønne | Bornholms Energi og Forsyning

Hvad er op og ned på varmeprisen i Rønne

Af Rasmus Sielemann Christensen

Adm. direktør, Bornholms Energi & Forsyning


Varmepriserne i Rønne er et af de hotteste emner på Bornholm i øjeblikket. Prisen er også en vigtig størrelse, men med mængden af informationer - nogle korrekte, andre ukorrekte - er der brug for en prisopklaring.

Til nytår udløber den aftale, Rønne Vand og Varme (RVV) og Bornholms Energi & Forsyning (BEOF) har haft i mange år. Det medfører, at BEOF skal oplyse en ny og fremadrettet pris til RVV - helt ifølge reglerne i varmeforsyningsloven. 

En pris er mere end bare en pris 

Den nye varmepris består af to dele; en fremadrettet pris på selve varmen samt en efteropkrævning for manglende betalinger for de sidste 2½ år. 

I BEOF har vi været vidner til, at RVV er fremkommet med historier om voldsomme prisstigninger. Disse historier må jeg korrigere. Den pris, vi har fremsendt, er et forhandlingsudspil, som ligger i samme niveau som den pris, der var på varmen, før vi byggede om til grøn energi - naturligvis tillagt ’regningen’ for de seneste år. 

Med den nye pris får RVV en grøn og bæredygtig løsning. Alternativet til den grønne løsning ville være anvendelse af kul og dertil hørende højere priser. Samtidig skal det bemærkes, at varmen måske kan blive endnu billigere, men det kræver, at vi indgår en aftale, der rækker ud i fremtiden, og at RVV og BEOF i tæt samarbejde kan gennemføre initiativer, der kan gøre varmen endnu billigere og fremtidssikre forsyningen. 

Den del af prisen, der vedrører ’den bagudrettede regning’, som RVV skal betale, er der ingen vej udenom. Prisen er en konsekvens af den sag, der har kørt mellem RVV og BEOF omkring den gamle aftale – en sag, der resulterede i en beslutning om, at RVV i kontraktens løbetid ikke skulle betale den fulde omkostning til produktion af varmen.

Det er en særlig sag, fordi beslutningen reelt betød, at vi, i stedet for at opkræve beløbet løbende, skal opkræve beløbet bagudrettet. BEOF har med andre ord ’lånt’ RVV penge de sidste år, og de penge skal betales tilbage. Det ved RVV godt, for det har vi fortalt dem igennem det lange forløb, og vi ved, at RVV har sat penge til side – det står oveni købet i deres regnskaber.

Det står naturligvis RVV frit for at opkræve den pris, som de mener er den rigtige, men at hævde, at BEOF er årsagen til den store prisstigning er bare ikke i orden. De har allerede opkrævet pengene, og når det er betalt, så er varmeprisen som nævnt faktisk på samme niveau som før ombygningen – og så kan varmen da ikke blive dyrere for kunderne.

Det er muligt, at RVV meddeler mig, at de ikke vil betale. Det, håber jeg ikke, da vi nu er kommet til det tidspunkt, hvor vi sammen er tvunget til at se fremad. BEOF stiller ikke krav til RVV, der ikke er ordentlige og rimelige. Vi siger åbent, at prisen på varmen er, som den var, inden vi byggede om - og det er før, vi overhovedet har indgået en aftale – jeg er overbevist om, at det kan blive endnu billigere, når vi sætter os sammen.

Lad os se fremad

I øjeblikket står vi med en uholdbar situation, som skaber stor usikkerhed om de investeringer, der for længst er foretaget på vegne af alle bornholmere. Glem ikke, at som selskab må BEOF hverken tjene eller tabe på produktion af varme, men vi skal naturligvis have vores investeringer tilbage. Den bedste vej til det er at få etableret en langtidsholdbar og fornuftig aftale.

I BEOF vil vi dialogen. Derfor har jeg også noteret mig, at RVV i går meldte ud, at de er klar til at sætte sig til forhandlingsbordet. Det er positivt, for jeg synes, vi skylder kunderne at få skabt ro på forsyningsområdet.

Vi har allerede for et år siden fremsendt et konkret udspil til en ny aftale, og det glæder jeg mig til at tage fat i, så vi kan indgå en aftale med RVV, der lever op til de krav og betingelser der er på området.

Vi ønsker sammen med ledelsen i RVV at nå frem til en løsning, der er til gavn for alle. Både i Rønne og på resten af øen.

 

08-11-2019