Kloakarbejde i Allinge og Sandvig | Bornholms Energi og Forsyning

Kloakarbejde i Allinge og Sandvig

I Allinge og Sandvig skal der i perioden fra uge 3 til 7 udføres kloakarbejde.

Entreprenøren Leif M. Jensen A/S påbegynder og udfører spuling og TV-inspektion af kloak i Allinge og Sandvig fra uge 3 til 7.

Arbejdet er en del af vores indsats for at vedligeholde kloakledningerne og planlægge renoveringsarbejde.

Berørte grundejere vil blive kontaktet direkte samt få husstandsomdelt information om arbejdet.

Forebyggelse af evt. gener
Vi gør opmærksom på, at rensningen foretages via højtryksspuling, hvilket kan medføre mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Du kan forebygge gener fra spulingen ved at gøre følgende:

 • Løft dækslet på rensebrønd
  Ved spuling kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrød ved din ejendom, så kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.
 • Afdæk gulvafløb
  Placér aviser eller lignende på gulvafløbet og læg en tung genstand ovenpå
 • Luk toiletsæder
  Slå toiletsædet ned og placér gerne et klæde mellem bræt og kumme. Læg eventuelt en tung genstand ovenpå.
 • Hæld vand i afløbet
  Hvis vandet suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i afløbet.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, skal du kontakte: 

Leif M. Jensen A/S
Tlf.: 4396 1566 – tast 1

02-01-2019