Ny revideret energistrategi

Bornholms Energi & Forsyning er i mål med et nyt grundlag for kommunalbestyrelsens arbejde med en ny energistrategi

I efteråret bad Bornholms Regionskommune Bornholms Energi og Forsyning om at udarbejde et grundlag for deres videre arbejde med øens energistrategi. Dette grundlag er netop præsenteret.

I den nye analyse, som blev afleveret den 1. maj, konkluderer Bornholms Energi & Forsyning følgende:

Det er teknisk muligt at gøre el og varmeproduktion CO2-neutral ved en energiproduktion baseret på biomasse og sol - uden nye vindmøller. Det vil imidlertid ikke være muligt at få økonomien i solcelleparker af det nødvendige omfang til at hænge sammen.

For at opnå et CO2-neutralt Bornholm i 2025, kræver det, at der er støtte til både sol- og vindenergi. Sol kræver mellem 2 og 3 gange så meget støtte som vind.

I analysen konkluderer Bornholms Energi & Forsyning ydermere, at det er både teknisk og økonomisk muligt at gøre el og varmeproduktionen CO2-neutral i 2025, ved energiproduktion baseret på biomasse, sol og en begrænset mængde energi fra landbaserede vindmøller. Forudsætningen er et realistisk støtteniveau.

Det kræver, at der træffes planlægningsmæssige beslutninger om større anlæg på både sol- og vindområdet i 2018.

Et væsentligt CO2-bidrag fra procesenergi og transport på Bornholm samt til og fra øen skal kortlægges, og en handlingsplan for håndtering af disse områder skal udarbejdes.

 

For yderligere information:

Lars Goldschmidt

M:40102048

E:lg@riseandshine.dk

 

Klaus Vesløv

M: 20201512

E: kv@beof.dk

 

11-05-2017