Nye undersøgelser viser, at drikkevandet er rent på Bornholm

I august viste prøver fra Smålyngsværket spor af stoffet, chloridazon. Niveauet lå langt under grænseværdierne og var ikke alarmerende, men nye undersøgelser blev alligevel igangsat, og nu foreligger resultatet. Forbrugerne kan stadig drikke vandet fra alle Bornholms Energi & Forsynings vandværker

- Alle kan drikke vandet, helt som de plejer. Det vand, der er i vandhanen, overholder samtlige grænseværdier, lyder det fra Lars Goldschmidt, der er bestyrelsesformand i Bornholms Energi & Forsyning.

Da Bornholms Energi & Forsyning tilbage i august undersøgte drikkevandet, skyldtes det, at der på landsplan var fundet et for højt indhold af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand fra vandværker.

- Da meldingen kom, undersøgte vi hos Bornholms Landbrug, om stoffet havde været anvendt på Bornholm, og det havde det, men i meget begrænset omfang. Vi igangsatte alligevel vores egne analyser af drikkevandet på alle vores vandværker og boringer, fordi vi gerne ville være helt sikre, og undersøgelserne viste, at der på Smålyngsværket var nogle meget små udsving. Dem besluttede vi at se nærmere på, og de resultater er netop kommet, siger Lars Goldschmidt.

Opfølgning på Smålyngsværket

Drikkevandet fra Smålyngsværket består af såkaldt ’blandet vand’. Det betyder, at vandet kommer fra 12 forskellige boringer, og det er disse boringer, Bornholms Energi & Forsyning nu har testet yderligere.

Vi har testet vandet i vores boringer, fordi vi vil vide, hvor den lille rest kommer fra. Vi har ganske enkelt en klar holdning til, at vi ikke vil have pesticider som Cloridazon i vores vand, fortæller Lars Goldschmidt.

De nye resultater foreligger nu og har vist spor af stoffet i tre boringer. Der er tale om meget små mængder, som i relation til forbrugerne ikke på nogen måde er bekymrende, men vi har besluttet, at vi indtil videre lukker for disse boringer så der ikke kan være nogen form for bekymring. Vi følger op med flere prøver på alle vores vandværker, og har allerede fordoblet antallet af målinger på alle vores boringer.

Pesticider er oftest sprøjtegifte, som efter en årrække trænger ned i grundvandet. Vi holder fokus på, og tester for de stoffer, som Miljøstyrelsen definerer som mest sandsynlige forekomster. Det glædelige er, at det vand vi drikker på øen er i god form, men vi holder stadig øje, og reagerer hvis vi finder noget, afslutter Lars Goldschmidt.  

09-11-2017