Præmissen for varmeprisen er forkert | Bornholms Energi og Forsyning

Præmissen for varmeprisen er forkert

Både breve og SMS er taget i brug, når Rønne Varme i disse dage informerer sine kunder om varmepriserne for 2020. Indholdet stiller Bornholms Energi & Forsyning dog stort spørgsmålstegn ved.

PRESSEMEDDELELSE
5. november 2019

Det er ingen hemmelighed, at BEOF og Rønne Varme har delte meninger om varmeprisen i Rønne, og da BEOF gentagne gange har opfordret til forhandling om en ny og langvarig kontrakt, står man uforstående overfor præmissen i det regnestykke, der er sendt ud fra Rønne Varme.

- Det regnestykke, som Rønne Varme nævner i deres information holder ikke. Den del af prisen, de kalder ’bagudrettet regning’ er jo allerede opkrævet hos deres kunder og skal betales til BEOF. Den omtalte voldgiftssag fastslog netop, at Rønne Varme ikke skulle betale så lang tid, kontrakten løber, og da den udløber nu, skal de betale de 42 mio. kroner, som jeg formoder er hensat til formålet, siger Rasmus Sielemann Christensen, der er direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

Voldgiftssagen fastslog, at RVV i kontraktens løbetid ikke skulle betale den fulde omkostning til produktion af varmen, men at BEOF i stedet for at opkræve beløbet løbende nu skal opkræve beløbet bagudrettet.

- Hvis RVV behørigt fjernede de 42 mio. kr. fra regnestykket, ville prisen før en egentlig forhandling være ca. 110 kr. pr. Gj, hvilket er på niveau med prisen, før vi byggede om på kraftværket på havnen i Rønne. Når alt kommer til alt, så består varmeprisen af de omkostninger, der er til at producere og af de omkostninger, der løber på, når varmen skal distribueres ud til de kunderne, forklarer Rasmus Sielemann Christensen.

Planen om et nyt varmeværk
Med en ansøgning liggende hos Bornholms Regionskommune har Rønne Varme planer om etablering af et nyt varmeværk, der skal producere varme til lavere priser.

- Til det kan jeg sige, at der er to vigtige lovmæssige pointer, som bør indgå i alles betragtninger. For det første er der ikke behov for et nyt varmeværk, eftersom det eksisterende og moderne værk, allerede dækker behovet. For det andet skal et muligt nyt værk producere både el og varme. Ikke varme alene, siger Rasmus Sielemann Christensen.

BEOF understreger, at selskabet flere gange har inviteret til forhandlinger om en ny varmekontrakt. En invitation, der dog ikke er taget imod.

For yderligere oplysninger:
Klaus Vesløv, Mobil: 20201512
Afdelingschef, kommunikation

06-11-2019