Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning nedskriver værdien af el-nettet med 200 mio. kr | Bornholms Energi og Forsyning

Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning nedskriver værdien af el-nettet med 200 mio. kr

Bornholms Energi & Forsyning kommer derfor ud med et samlet underskud på 119 mio. kr. for 2017. På trods af dette er den daglige drift i bedre form end i 2016.

Årsregnskabet for Bornholms Energi & Forsyning i 2017 er atypisk, fordi det er præget af én stor reduktion af el-nettets værdi. Nedskrivningen betyder, at det samlede resultat for koncernen i 2017 bliver et underskud.

- Alle vores områder er i 2017 i økonomisk balance med én undtagelse vores elnet. Vi har samtidigt måttet konstatere, at elnettet er væsentligt mindre værd, end det har været bogført til. Nettet har kørt med underskud, samtidig med at mange investeringer i nettet er blevet udskudt. Det er nu engang sådan at et aktiv der tjener få eller ingen penge, det har en lav værdi. Og det tager vi nu konsekvensen af rent regnskabsmæssigt, siger adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen.

En plan for at effektivisere driften af elnettet er sat i gang. Som led i den plan har Bornholms Energi og Forsyning nedlagt 20 stillinger – ligesom der arbejdes målrettet med at forbedre arbejdsprocesserne på drift og investering i elnettet.

Positive takter på den øvrige drift

- Den samlede forretning udvikler sig i positiv retning, og Bornholms el-produktion, som i 2016 kom ud med underskud, er tilbage på sporet - og sammen med Biokraft og El-handel bidrager de til et overskud på driften. På de områder, hvor vi er reguleret af myndighederne, altså vand, varme og spildevand, er vi i balance, det er alt i alt tilfredsstillende, udtaler adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen

Ifølge Rasmus Sielemann Christensen er der derfor særligt fokus på elnettet.

- Vi har udarbejdet en plan for at rette op på nettets økonomi, og vi holder planen. Det kommer til at tage år at få rettet det op, og det kommer vi til at lykkes med, siger Rasmus Sielemann Christensen.

Han understreger vigtigheden af, at Bornholm har et el-net, der virker – også i fremtiden. Bornholms Energi & Forsyning er derfor også i gang med at se på investeringsbehovet i el-nettet, så der kan etableres et økonomisk råderum til at foretage de nødvendige investeringer.

- Vi har fokus på at få vores el-net tilbage i en god form, og på at forbedre det løbende driftsresultat i el-nettet – det arbejde er vi i fuld gang med, slutter adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen.

 

24-04-2018