Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning siger farvel til 18 medarbejdere og ledere | Bornholms Energi og Forsyning

Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning siger farvel til 18 medarbejdere og ledere

Forhandlingerne om de påtænkte afskedigelser i Bornholms Energi & Forsyning er færdige, og det ligger nu fast, at virksomheden henover de kommende måneder siger farvel til 18 medarbejdere og ledere.

Bornholms Energi & Forsyning har stået over for en økonomi i ubalance i flere år, og når det kombineres med afslutningen af to store anlægsprojekter, har ledelsen valgt at tilpasse organisationen.

- Vi skal sikre kunderne en effektiv og stabil forsyning til en fair pris, ligesom vi skal sikre, at vi fortsat kan fungere som et selvstændigt og lokalt forsyningsselskab, og derfor er det nødvendigt for os at skære ned i antallet af medarbejdere, forklarer direktør Rasmus Sielemann Christensen.

Bornholms Energi & Forsyning afslutter netop nu en række fjernvarmeprojekter rundt omkring på øen, og derudover har virksomheden tilendebragt nedgravningen af mere end 2500 km elkabler.

- Begge opgaver har været omfattende og arbejdskrævende, og nu hvor vi er færdige med dem, kan vi løse vores opgave med færre medarbejdere, siger Rasmus Sielemann Christensen.

Assistance til de 18 medarbejdere og ledere

Bornholms Energi & Forsyning afskediger i alt 18 medarbejdere, som vil være fordelt på fem medarbejdere fra El-net, en medarbejder fra målerafdelingen, en medarbejder fra tegnestuen og endelig 11 fra Enterprise-afdelingen, som lukkes helt ned.

- Det er selvfølgelig trist at sige farvel til så mange gode kollegaer, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe de berørte medarbejdere videre. På den baggrund har vi bl.a. etableret et samarbejde med en ekstern rådgiver, som hjælper os og tillidsrepræsentanterne med at støtte de berørte medarbejdere til – i første omgang – at håndtere, at de er blevet opsagt. Herefter er det vigtigt for os at give hver medarbejder hjælp til at komme videre, siger Rasmus Sielemann Christensen.

Forhandlinger har været i gang og er nu afsluttet

Opsigelserne kommer efter, der har været forhandlet om vilkårene for afskedigelserne. Antallet af berørte medarbejdere overstiger mere end 10 procent af det samlede antal medarbejdere i virksomheden, og derfor har Bornholms Energi & Forsyning været underlagt loven om kollektive afskedigelser.

- Vi har fulgt bestemmelserne i loven og har været igennem forhandlinger med repræsentanter for medarbejderne, så alle parter har haft mulighed for at påvirke vores planer - og vi har haft et konstruktivt forløb, hvor det er lykkedes at finde genansættelse til to medarbejdere samt at forhandle en rimelig og fair fratrædelsesordning for de 18, som fremover ikke skal være ansat hos os, fortsætter Rasmus Sielemann Christensen.

Bornholms Energi & Forsyning har også arrangeret et jobseminar for de opsagte medarbejdere, ligesom der vil være en jobkonsulent til rådighed i virksomheden, hvor der kan søges råd og vejledning i forhold til jobsøgning.

Allerede på nuværende tidspunkt har en række bornholmske arbejdsgivere været i kontakt med os omkring muligheden for at ansætte nogle af de medarbejdere, som nu stopper hos os, og der har allerede været afholdt de første møder. Det hilser vi meget velkomment, og håber at vores opsagte medarbejdere kommer videre i nyt arbejde så hurtigt som muligt, afslutter Rasmus Sielemann Christensen. 

02-03-2018