Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning uddeler 50.000 kroner til lokale initiativer | Bornholms Energi og Forsyning

Pressemeddelelse: Bornholms Energi & Forsyning uddeler 50.000 kroner til lokale initiativer

Idræt, uddannelse, kultur- og foreningslivet er modtagere, når Bornholms Energi & Forsyning igen yder økonomisk opbakning til bornholmske initiativer.

Da fristen for Bornholms Energi & Forsynings støttepulje udløb den 15. august, var der 16 ansøgninger i bunken. Heraf er fire ansøgere nu udvalgt til at modtage støtte i denne runde. Blandt støttemodtagerne er Sydbornholms Turist- og Erhvervssammenslutning, der søgte midler til arrangementet ’Kartoffelugen i Aakirkeby’.

- De 15.000 kroner fra Bornholms Energi & Forsyning er et vigtigt bidrag til at virkeliggøre vores ønske om at lave et arrangement, der skaber liv i vores skønne by uden for højsæsonen. Vi er meget taknemmelige for opbakningen til arrangementet, som forhåbentligt bliver til en tilbagevendende begivenhed, fortæller Rie Langskov, der er formand for Sydbornholms Turist- og Erhvervssammenslutning.

På Bornholm er mange mennesker engagerede i lokale aktiviteter, der skaber fornyet energi, og det er netop hér, Bornholms Energi & Forsyning gerne vil være med til at støtte.

- Det er en vigtig del af vores vision at fremtidssikre det samfund, vi er en del af. Økonomisk støtte til initiativer, der gør Bornholm attraktiv for lokalsamfundet, er derfor en naturlig del af vores indsats. Kartoffelugen i Aakirkeby et godt eksempel på et lokalt initiativ, der skaber liv og energi på øen, siger René Frederiksen, der er afdelingschef for Kundeservice, Salg & Marketing i Bornholms Energi & Forsyning.


Følgende formål er udvalgt til at modtage støtte i denne runde:

1. Paragolf Bornholm Open

Bornholms Golf Klub får støtte til afvikling af Paragolf Bornholm Open 2019, der er en golfturnering for spillere med fysisk eller psykisk handicap.

2. Kartoffelugen i Aakirkeby

Sydbornholms Turist- og Erhvervssammenslutning får støtte til arrangementet Kartoffelugen i Aakirkeby, der afholdes i efterårsferien.

3. Den røde kuffert

Bornholms Kunstmuseum får støtte til at give alle bornholmske 1. klasser mulighed for at besøge museet og få gratis undervisning i redskabsforståelse.

4. Ung tilflytter

Gruppen "Ung Tilflytter" får støtte til at synliggøre dens eksistens og gøre op med fordommene om, at unge kun fraflytter og ikke tilflytter Bornholm.

 

Læs mere om støttepuljen her


10-10-2018