Renovering af kloakledningerne i Balka og Snogebæk

Vi har påbegyndt renovering af kloakkerne i Snogebæk og Balka. Renoveringen løber frem til 2019. 

Kloakledningerne i Balka og Snogebæk der er etableret i 1950-1975, trænger til renovering på grund af tæring, indtrængende rødder og indsivning af uvedkommende vand fra undergrunden.

Foringen af kloakledningerne har til formål at sikre kloakledningernes funktion og levetid de kommende 75 – 100 år.

Derfor har Bornholms Energi & Forsyning indgået en kontrakt med NCC Construction A/S om at udføre en foring kloakledningerne.

NCC begynder på kloakledningsarbejdet i slutningen af februar 2016. Det forventes, at renoveringen er afsluttet i 2019.

NCC sørger for en mere detaljeret information om tidpunktet for udførelse til de lodejer, der bliver berørt af foringsarbejdet.

 

Download kort
Foringsarbejdet er delt op i fire områder/etaper.
Klik her

04-01-2017