Renovering af kloakstikledning og brønde i Snogebæk | Bornholms Energi og Forsyning

Renovering af kloakstikledning og brønde i Snogebæk

Arbejdet med renoveringen af kloakstikledning og brønde i Snogebæk er påbegyndt.

NCC / Villy Poulsen udfører renovering af kloakstikledning og brønde i Snogebæk fra uge 47 og frem til uge 50. Det kan medføre gener for de berørte lodsejere, med op-sprøjt at spildevand i wc og gulvafløb, i nogle tilfælde kan vandlåse suges tomme, med efterfølgende lugt.

NCC / Villy Poulsen uddeler information om spule og renoveringsarbejde til de berørte husstande, med oplysning om hvornår renoveringsarbejdet bliver foretaget.

Se kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af arbejdet

Lodsejerbrev

 

23-11-2018