Så er det tid til at aflæse din måler

Vi har netop udsendt aflæsningskort på el, vand, varme og spildevand til de kunder, der endnu ikke har fjernaflæste målere. 

Vi vil gerne sikre, at opgørelsen af dit forbrug 2017 er så korrekt som mulig, så vi har brug for din aflæsning pr. 31. december 2017. Det betyder helt konkret, at du senest skal aflæse dine målere i løbet af søndag den 31. december, og sidste frist for aflevering er torsdag den 4. januar 2018.

Du kan aflevere din aflæsning på følgende måder:

  1. Indtast aflæsningen via din telefon – nummeret står på kortet.
  2. Indtast aflæsning af vand og varme under min side. Aflæsning af el skal foretages på netselskabets hjemmeside. Hvis du bor på Bornholm skal du indtaste din aflæsning her
  3. Udfyld aflæsningskort og send det til os.

Vi har de seneste måneder udskiftet et stort antal målere med nye, fjernaflæste elmålere. Har du en fjernaflæst måler, så bliver dit forbrug aflæst helt automatisk – helt uden at du skal gøre noget. Derfor er der kun sendt selvaflæsningskort til boliger, hvor der endnu ikke er opsat en fjernaflæst elmåler.

Da udrulningen af fjernaflæste ​målere fortsat er i gang kan målerskiftet dog i få tilfælde krydse de udsendte aflæsningskort. Hvis din måler er blevet udskiftet eller bliver udskiftet inden 4. januar 2018 skal du ikke indberette aflæsning.

 

Spørgsmål og svar

Hvornår modtager jeg min årsopgørelse?

Årsopgørelserne er klar medio januar 2018, og sendes ud som hhv. indbetalingskort og PBS opkrævninger.

Årsopgørelsen findes som et bilag til din betalingsoversigt for februar 2018. Tjek i din net-bank og/eller din e-boks.

Hvornår forfalder min årsopgørelse til betaling?

Årsopgørelsen forfalder til betaling den 10.2.2018. Tilgodehavender udbetales til Nemkonto

Er 1. aconto 2018 indeholdt i min årsopgørelse?

Ja. Det opkrævede beløb på årsopgørelsen for 2017 er inklusive 1. aconto 2018.

Du kan finde specifikationen af selve acontobeløbet på en af de efterfølgende sider på årsopgørelsen.

Hvordan udbetales tilgodehavender?

Tilgodehavender for vand, varme og spildevand udbetales til Nemkonto, mens tilgodehavender for el udbetales til Nemkonto eller via PBS.

Hvad sker der, hvis jeg ikke aflæser min måler?

Hvis vi ikke modtager din aflæsning kan vi vælge at sende en af vores medarbejdere ud for at aflæse måleren. Dette opkræver vi et gebyr for.

Hvis vi ikke får din aflæsning, beregner vi dit forbrug ud fra forrige års forbrug. Du risikerer dermed, at din regning ikke afspejler dit reelle forbrug.

Hvad gør jeg hvis jeg har problemer med at aflæse?

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 56 900 000, hvis du har spørgsmål eller udfordringer med aflæsningen. Bemærk dog at kontoret har lukket mellem jul og nytår.

 

03-01-2018