Stil op til valg til bestyrelserne i Bornholms Vand og Bornholms Spildevand

Bornholmske forbrugere kan i oktober stille op som kandidater til det kommende forbrugervalg. 

Valget finder sted fra den 1. december til den 15. december, og inden da skal der findes kandidater til to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Kandidaterne vælges for en fireårig periode fra 2018-2021.

- Det er første gang i det nye selskab, at interesserede forbrugere har mulighed for at stille op til valg om en plads i de to selskabers bestyrelse. I den forgangne periode har det vist at være et stort aktiv at have forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Som bornholmernes eget multiforsyningsselskab er det vigtigt for os at have en tæt dialog med vores kunder, og forbrugerrepræsentanterne har spillet en stor rolle i at sikre borgernes medindflydelse på vores arbejde, siger bestyrelsesformand Lars Goldschmidt.

Intet krav om bestyrelseserfaring

Alle kan i princippet stille op til valget. De eneste krav er, at man er myndig og anbefales af 10 stillere, som alle skal være kunder hos et af selskaberne. Der kræves dermed ingen forudgående kendskab til bestyrelsesarbejde.

Hos Bornholms Energi & Forsyning er man ikke i tvivl om, at der er én egenskab, som vægter langt højere end erfaring med bestyrelsesarbejde

- Som forbrugerrepræsentant deltager man på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med vigtige emner som klimatilpasning, skybrudssikring og drikkevandsforsyning på Bornholm. Derfor er det vigtigste, at man har en oprigtig interesse i at repræsentere sine bornholmske medborgere og sidde med ved bordet, når vi fx træffer strategiske beslutninger for at sikre rent drikkevand i hanerne, udtaler Lars Goldschmidt.

Sådan stiller du op

I år foregår forbrugervalget for første gang elektronisk via et særligt valg-modul på hjemmesiden. Her kan interesserede melde deres kandidatur i perioden fra den 9. oktober til 31. oktober. Læs mere om forbrugervalget her

09-10-2017