Stort nyt projekt med fokus på nye teknologier | Bornholms Energi og Forsyning

Stort nyt projekt med fokus på nye teknologier

BEOF deltager i nyt 3-årigt, internationalt projekt

Det er ingen hemmelighed, at Bornholm er et velegnet sted til at gennemføre store testprojekter i internationalt perspektiv, så igen deltager BEOF i et stort udviklingsprojekt, der er et nyt samarbejde mellem EU og Indien. Projektet hedder RE-EMPOWERED og starter i juli 2021.

Formålet med BEOFs deltagelse er at finde nye veje til at gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne, samtidig med at varmeproduktionen skal blive askefri. Derudover er det målet at forberede BEOFs varmesystem til de kommende 10 år, hvor digitaliseringen og elektrificeringen af fjernvarmen øges.

Solcellerne skal nærstuderes

Som en del af projektet skal BEOF undersøge, hvordan solcelleparker kan interagere med det samlede energisystem for at få et større samfundsøkonomisk udbytte. Helt konkret skal BEOF udrede samspillet mellem en stor solcellepark og den del af fjernvarmeproduktionen, der tilgår Gudhjem, Østerlars og Østermarie.

- Det er naturligvis meget positivt, at BEOF og Bornholm igen kan tiltrække et stort internationalt projekt, hvor vi skal være med til at finde svar på de komplekse forhold, vi står over for i energisystemet. For det er helt sikkert, at energiforsyning i fremtiden bliver mere sammensat på tværs af teknologier og sektorer, og så vil en stigende del af energien blive produceret på vedvarende energikilder. Det giver mange fordele, men også mange spændende spørgsmål, som vi skal kende svaret på, siger Claus Andersen, administrerende direktør i BEOF.

Mange internationale aktører

I RE-EMPOWERED-projektet skal Bornholms Varme og DTU sammen med danske, engelske, græske, spanske og indiske universiteter, organisationer og virksomheder videreudvikle og afprøve teknologier, der kan levere prognoser for produktionen fra en solcellepark og styre hurtigt reagerende elkedler. På Østerlars Varmeværk, som vil være basen for projektet, har BEOF allerede tilbage i 2016 installeret flere 2,3 MW hurtigt reagerende elkedler.  

- Vi skal anvende teknologien til fjernvarme her på Bornholm, men den har anvendelsesmuligheder alle steder i verden, hvor der opsættes solcelleparker, og hvor der findes hurtigt reagerende elforbrug fx via batterier og fremtidens elektrolyse (P2X), forklarer Claus Andersen.

- I 2020 kom 17% af Bornholms samlede elproduktion fra solceller på tage og mindre landanlæg, og i særdeleshed fra de to parker på Sydbornholm, og der er gode muligheder for, at denne andel vil stige over de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi indpasser den vedvarende energi, der kommer fra solcellerne så effektivt som muligt, fortæller Jeppe Eimose Waagstein, som er udviklingschef i BEOF.

 

Projekt med fokus på nye teknologier

Der er også et bredere formål med RE-EMPOWERED, som handler om at udvikle nye teknologier, der kan integrere vedvarende energiproduktion i de energisystemer, der eksisterer på øsamfund over hele verden.

- Derfor er der tale om et yderligere og mindre projekt, der kører sideløbende med RE-EMPOWERED. Her skal BEOF sammen med Dansk Fjernvarme undersøge, hvordan man kan optimere yderligere på et projekt i forhold til Østerlars Fjernvarme, fortæller Claus Andersen.

RE-EMPOWERED har et samlet budget på 37,5 mio. kr., hvoraf BEOFs andel er på 2,6 mio. kr. over de næste 3 år, som betyder at BEOF har fået fuldfinansieret deltagelsen i projektet. 

For yderligere information:

Claus Andersen, Adm. Direktør BEOF, tlf. +45 2723 1533 og can@beof.dk

Jeppe Eimose Waagstein, Udviklingschef, tlf. +45 5160 5817 og jw@beof.dk

Klaus Vesløv, kommunikationschef, tlf. +45 2020 1512 og kv@beof.dk

 

Fakta:

Projekttitel: ”Renewable Energy EMPOWERing European and InDian communities” (RE-EMPOWERED)

Emner: sektorkobling, elektrificering af varmen, energilagring, digitalisering

Periode: 1. juli 2021 til 31. dec. 2024.

Samlet budget: 37,5 mio. kr. (mio. €5)

Budget/støtte, Bornholms Varme: 2,65 mio. kr. (mio. €0,35)

Partnere: National Technical University of Athens (GR), Imperial College London (UK), Technical University of Denmark (DK), Bornholms Varme (DK), PROTASIS engineering and consulting (GR), Deloitte Advisory (ES), DAFNI (GR), Indian Institute of Technology Kharagpur (IN), Indian Institute of Technology Bhubaneswar (IN), CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute (IN), Lab Concern Ltd. (IN), Visvesvaraya National Institute of Technology (IN), Indian Institute of Science (IN)

16-06-2021