Udskiftning af øens gadebelysning er gået i gang | Bornholms Energi og Forsyning

Udskiftning af øens gadebelysning er gået i gang

Bornholm er påbegyndt arbejdet med at erstatte øens gamle og nedslidte gadebelysning med 8.500 nye LED-lyskilder, der kommer til at spare både strøm og penge. 

At gadebelysningen bliver intelligent betyder, at lamperne er programmerede. Hver lampe har en styreboks med bevægelsessensor, trådløs kommunikation til nabolamperne og styring/overvågning af lampen. Det er derfor muligt at regulere lyset, så det dæmpes automatisk til lavest mulig effekt, når der ikke er trafik på den pågældende vej. Det er rigtig smart et sted som Bornholm, hvor der i nogle områder ikke færdes særlig mange mennesker. 

Der er en lang række fordele ved at skifte til LED-gadelys:

  • Flere af de nuværende lamper er med kviksølvpærer og højtryksnatriumpærer, som efter ny EU-lovgivning er ulovlige at importere. 
  • En række succesfulde forsøg med LED-belysning viser, at der kan hentes en besparelse på 80-85 procent på strømforbruget ved at skifte til intelligent belysning.
  • Der er også penge at spare på driften, da systemet selv kan rapportere eventuelle fejl, og der er derfor behov for færre eftersyn.
  • Levetiden på LED-belysningen er langt bedre end de nuværende lamper. 

Første etape af arbejdet startes i slutningen af september og vil vare året ud. Der vil i denne periode blive udskiftet 1.800 gadelamper i følgende byer: Klemensker, Hasle, Rø, Tejn, Rustsker, Nyker, Vestermarie, Lobbæk, Nylars. Indbyggere i disse områder vil derfor opleve kortere perioder uden gadelys. 

Udskiftning på hele øen kommer til at strække sig til og med 2021. Opgaven udføres af Knudsker El og El- og VVS Center i samarbejde. 

 

Bornholms Energi & Forsyning varetager drift og vedligehold af gadelyset på Bornholm for Bornholms Regionskommune. 

28-09-2018