Varsling af ophør af tilbud om service på fjernvarmeunits | Bornholms Energi og Forsyning

Varsling af ophør af tilbud om service på fjernvarmeunits

Bornholms Varme har i en årrække haft et tilbud om at servicere vores kunders fjernvarmeunit en gang hvert 3. år. Denne serviceordning varsles pr. 01.02.2019 til ophør pr. 01.05.2019. Samtidig varsles ikrafttræden af nyt takstblad pr. 01.05.2019.

Årsagen til tilbuddet var et ønske om at optimere den enkelte forbrugers unit til billigst mulige drift samtidigt med at vi fik data til at optimere driften i transmissions- og distributionsnettet. Det har vist sig ikke at have den ønskede effekt i besparelser.

Foråret byder på nye muligheder
Til foråret bliver det muligt at få data online via EL/varmemålerne fra samtlige varmekunder. Det betyder, at vi målrettet kan gå ud og vejlede hver enkelt kunde om, hvorvidt et muligt eftersyn vil være en god investering. Derudover får vi adgang til data, som fortæller noget om hvor effektivt vores transmissions / distributionsanlæg kører. På den måde opnår vi besparelser for kunden ved at gå målrettet efter de units, som giver ”ekstra” omkostninger for den enkelte kunde. Der vil også være besparelser for drift af nettet ved at benytte målerdata til at sænke fremløbstemperaturen i transmissions- og distributionsnettet.

Har du et eftersyn til gode
Betaling for serviceordningen er indregnet i den faste årlige afgift, og et ophør af ordningen betyder derfor, at den faste årlige afgift sænkes med kr. 200 kr inkl. moms. Kunder som har et eftersyn til gode, i forhold til at eftersynene blev afholdt med 3 års mellemrum, vil få beregnet og returbetalt deres tilgodehavende.

Udskiftninger af units
Samtidig med ikrafttræden af nyt takstblad pr. 01.05.2019 ophører Bornholms Varmes tilbud om unitudskiftninger. De kontrakter, der indgår op til denne dato gennemføres naturligvis, men efter denne dato skal du som kunde kontakte din VVS’er, hvis fjernvarmeuniten skal udskiftes.

Oftest stillede spørgsmål

Jeg var glad for eftersynene, er det muligt at fortsætte med dem? Du har altid mulighed for selv at kontakte en VVS'er og bestille et eftersyn. Du skal dog selv afholde udgifterne hertil.
Min fjernvarmeunit er af ældre dato, skal jeg være ekstra opmærksom nu hvor serviceordningen bortfalder? Det er svært at give et entydigt svar, men det er klart, at jo ældre et anlæg er, jo større er risikoen for, at der opstår behov for vedligehold og service. 
Jeg har et eftersyn til gode. Kan jeg godt få det udført i stedet for at få returbetaling? Ja, det er muligt. Kontakt os for at aftale nærmere.
Har I lavet en fast aftale med en VVS'er omkring service? Nej, det er op til den enkelte kunde selv at vælge VVS'er og afholde evt. udgifter ifbm. service og vedligehold.
Hvornår bortfalder serviceordningen? Ordningen stopper den 1. maj 2019. Kunder som inden 1. maj skal have et planlagt servicebesøg får det naturligvis, mens øvrige kunder får returbetalt deres tilgodehavende.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 56 900 000.

22-01-2019