Vedvarende energi er i centrum, når ukrainsk delegation besøger Bornholm

Det bornholmske energisystem er omdrejningspunktet, når en officiel delegation fra Ukraine besøger Bornholm den 22. august.

Hos Bornholms Energi & Forsyning er man klar til at byde velkommen til de ukrainske delegerede, der sammen med Energistyrelsen, lander på Bornholm.

- Det er planen, at vi skal give ukrainerne et godt indblik i vores tilgang til investering i og produktion af vedvarende energi, så der er sammensat et program, der kommer hele vejen rundt, fortæller Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning.

Som indledning på programmet lægger Klaus Vesløv sammen med repræsentanter fra Bornholms Regionskommune ud med de strategiske overvejelser, der ligger til grund for en 100 procent omlægning til vedvarende energi på Bornholm, mens hans kollegaer efterfølgende tager over.

- Delegationen fra Ukraine er ligeledes meget interesserede i, at lære om vores erfaringer fra EcoGrid-projektet, og derudover skal vi helt konkret ned og besigtige vores nye ombyggede flisanlæg på Skansevej. Herefter flytter vi møderne til Green Solution House, hvor de får lejlighed til at tale med projektlederne på EcoGrid og gå endnu mere i dybden, fortæller Klaus Vesløv.

 

Bornholm som rollemodel

Specialkonsulent Nadeem Niwaz fra Energistyrelsen ser Bornholm som et oplagt sted at vise frem, når det gælder energiprojekter:

- Bornholm er helt med i front, når det gælder innovation på energiområdet og derfor vurderede vi, at det var oplagt at invitere ukrainerne herover for at se nærmere på mulighederne, når det gælder fremtidens multiforsyning - og endelig medvirker Bornholm i mange udviklings- og forskningsprojekter, som kan give både viden og inspiration.

Det er ikke kun ukrainerne, der har valgt at lægge vejen forbi Bornholm - indtil nu har talrige andre delegationer fra udlandet også besøgt øen med henblik på at studere mulige vedvarende energiløsninger.

 

De kommer

Delegationen fra Ukraine består af otte personer, som repræsenterer MoECI (Ministry of Energy and Coal Industry ), UDEC (Ukrain Denmark Energy Center) og SAEE (State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine).

 

22-08-2017