Vi er klar til at hjælpe erhvervskunder i en udfordrende tid | Bornholms Energi og Forsyning

Vi er klar til at hjælpe erhvervskunder i en udfordrende tid

Mange bornholmske virksomheder er pressede på likviditeten i øjeblikket. Derfor gør vi det nu muligt at tilpasse forudbetalingen af el, vand og varme - det skal blot ske inden 15. april.

Hvis man som erhvervskunde har været nødt til midlertidigt at lukke helt eller delvist ned for virksomheden - eller oplever et væsentligt lavere el-, vand- eller varmeforbrug end normalt, så er det nu muligt at nedjustere det kommende acontobeløb, således at det svarer til det fald, der er i det faktiske forbrug.

Når vi fastsætter, hvor meget du som virksomhed skal forudbetale kvartalsvis, tages der udgangspunkt i det forventede årsforbrug. På grund af Corona-krisen bruger mange virksomheder imidlertid væsentligt mindre el, vand eller varme, end de plejer, og der er naturligvis ingen grund til at forudbetale for et forbrug, man ikke har.

Ved at justere forudbetalingen, så det afspejler det lavere forbrug, kan din virksomhed få lidt luft i økonomien her-og-nu - i stedet for at vente på en tilbagebetaling ved årsafregningen.

For at kunne få nedjusteret den kommende regning skal vi kunne aflæse en reel nedgang i virksomhedens forbrug af vand, varme eller el sammenlignet med samme periode forrige år. Hvis der er grundlag for en nedjustering, vil denne fremgå på regningen, der udsendes medio april. De to efterfølgende acontobetalinger vil ikke blive påvirket.

 

Er du interesseret i at høre mere?

Vi tager gerne en snak med alle, der har behov for at få tilpasset acontobetalingen. Kontakt kundeservice om mulighederne. Skriv en mail til kundeservice@beof.dk eller ring 56 900 000 inden den 15. april.

03-04-2020