Vi graver i Snellemark

Mandag den 4. september starter arbejdet med at omlægge og udskifte regn- og spildevandsledningerne i Snellemark. Ved at omlægge og udskifte ledningerne mindsker vi risikoen for oversvømmelse. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af november.

et skal du være opmærksom på:

  • I hele perioden vil der være spærret for almindelig trafik i Snellemark.
  • Snellemark vil være afspærret fra Munch Petersensvej og op til Storegade.
  • Buskørsel vil være undtaget, men vær opmærksom på, at stoppestederne på Snellemark er midlertidigt nedlagt.
  • Benyt i stedet stoppestederne ved det røde pakhus.
  • Der vil være tydelig skiltning, som viser til omfartsvejene.

Når arbejdet er tilendebragt, er kapaciteten på ledningsanlægget øget markant, hvilket er en stor fordel ved voldsom regn og skybrud.

Nedenfor er en oversigt over omdirigering af trafikken. Se billedet i stort format her

31-08-2017