Vi skal etablere ny regnvandsledning i Finnestræde, Rønne | Bornholms Energi og Forsyning

Vi skal etablere ny regnvandsledning i Finnestræde, Rønne

Vi arbejder løbende på at sikre en bedre afledning af regnvand for at mindske risikoen for oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Som et led i denne indsats er vi i gang med at etablere et samlet regnvandssystem i et område omkring Finnestræde i Rønne.

Opgaven påbegyndes i uge 3 og forventes at forløbe indtil slut februar 2021, medmindre vejrforhold skaber forsinkelser.

Gravearbejdet vil præge de trafikale forhold, og det vil blive nødvendigt at omlægge og spærre for trafik. I perioder vil der således være spærret for gennemkørsel og parkering ved ejendommene på Kapelvej og Kirkestræde fra Kirkepladsen til Finnestræde. Du kan se området, hvor trafik omlægges og spærres her.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig John W. Hansen på tel 60 262 452 eller jwh@beof.dk.

21-12-2020