Brugerforum | Bornholms Energi og Forsyning

Brugerforum

Når Bornholms Energi & Forsyning inviterer til Brugerforum er 15 nøgleorganisationer på Bornholm repræsenteret. I uformelle rammer udveksles erfaringer - og politiske, faglige og andre agendaer drøftes.  

Bornholms Energi & Forsyning er en central del af den bornholmske infrastruktur, der håndterer både vand, spildevand og biogas samt varmeproduktion til hele øen - dertil kommer produktion, salg og distribution af el. Det er en kompleks virksomhed.

Vi har en vigtig relation til alle de bornholmere, der er kunder i virksomheden. Udover selve driften af virksomheden står vi også i spidsen for, at Bornholm kan blive CO2-neutral i 2025, ligesom vi understøtter Bornholms vækst og udviklingsmuligheder. 

Det er ikke altid nemt at skabe forståelse for det vi arbejder med, men ikke desto mindre, er det en vigtig opgave. Derfor har Bornholms Energi & Forsyning taget initiativ til Brugerforum. På vores møder lægger vi op til en dialog om, hvilken tilgang vi som virksomhed kan have til opgaven. Derudover vil vi gerne høre om deltagernes forventninger til os som virksomhed. 

Brugerforum mødes 2 gange om året hos Bornholms Energi & Forsyning.

Deltagere:

 • Bornholmske Borgerforeningers samvirke
 • Bo42
 • Danmarks Naturfredningsforeningen
 • Destination Bornholm
 • Campus Bornholm
 • Dansk Industri
 • Bornholms Landbrug
 • Dansk Byggeri
 • Ældresagen
 • Ældrerådet
 • Horesta
 • BCB
 • Tekniq
 • BRK, teknik og miljø
 • Gourmet Bornholm