Dataspecialist | Bornholms Energi og Forsyning

Er du vores dataspecialist?

Bornholms Energi & Forsyning søger en dataspecialist, der kan sikre, at al data tilvejebringes korrekt, og at de kvalitetssikres og behandles professionelt.

Vores målergruppe varetager hjemtagning af data fra el-, vand- og varmemålere på Bornholm. Derudover sikrer vi en stabil drift af systemer og målere.

Vi har snart udskiftet alle gamle målere til nye fjer­naflæste målere på hele Bornholm. Derfor er vi nu i gang med at etablere en ny driftsorganisation, hvor vo­res nye dataspecialist kommer til at spille en vigtig rolle.

Sammen med et team af specialister skal du være med til at sikre et højt fokus på vores primære opga­ver, der går ud på at sikre, at al data tilvejebringes kor­rekt, og at de kvalitetssikres og behandles professio­nelt. Opgaverne er mangeartede, og der er sjældent en dag, der ligner den næste.

Som ny medarbejder i Bornholms Energi & Forsy­ning bliver du en del af en organisation, der har som pejlemærke og mål at være en effektiv og kundeori­enteret forsyningsvirksomhed, der understøtter det bornholmske samfund og en intelligent grøn omstilling.

I din funktion som dataspecialist skal du understøt­te denne målsætning gennem dit arbejde med at sikre, at de mange kundedata, der hjemtages fra el-, vand- og varmekunderne på Bornholm, er korrekte og valide.

Dine arbejdsopgaver:

  • Et bredt spektrum af datarelaterede opgaver

  • Daglig drift af systemer til hjemtagning af målerdata

  • Fejlsøgning i dataprocesser og databearbejdning

  • Drift af målere – opfølgning på action-lister over evt. fejlende målere

Din profil

  • El-teknisk baggrund som fx elektriker, installatør, maskinmester eller lignende
  • IT-kyndig, gerne med erfaring i systemdrift og Office-pakken
  • Analytisk og løsningsorienteret

  • Engageret og pligtopfyldende – vi arbejder med mange regler og tidsfrister

Er du samtidig en person med et godt humør, der for­står vigtigheden af et godt samarbejde, er det lige dig, vi leder efter.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et team med engagerede kolle­gaer, der sikrer løsninger med høj faglighed. Vi er en arbejdsplads med gode kollegaer, der har en uformel omgangstone, og hvor vi alle bidrager til at løse op­gaverne. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, og dertil kommer andre personalegoder som frokostordning, sundhedsforsikring mv.


Sådan søger du
Send os din ansøgning via nedenstående formular senest den 18. september 2019 - men gerne så hurtigt som muligt. Vi holder samtaler løbende, og tiltrædelse ser vi gerne sker snarest muligt og senest 1. november 2019. Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Wester Dam, mobil 6026 2411 eller twd@elnetoest.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Som en multiforsyningsvirksomhed, der leverer lys, vand og varme samt håndterer spildevand,
udgør Bornholms Energi & Forsyning fundamentet for den daglige energi på Bornholm. Et fundament, der tæller en
intelligent, grøn omstilling og understøtter vækst og udvikling på øen. Gennem vores omfattende engagement i Bornholm og i vores kunder skaber vi fornyet energi - både til øen som helhed og til bornholmerne.

Skriv evt. din adresse
Skriv evt. dit postnr. og by
Skriv det telefonnummer som du gerne vil ringes op på
Skriv hvilket job du søger
Her kan du vedhæfte en eller flere relevante filer til os.