Når du handler med BEOF | Bornholms Energi og Forsyning

BEOF adfærdskodeks for leverandører

Formålet med denne adfærdskodeks til leverandører er at sikre og tydeliggøre vores forventninger til vores leverandører. Den er udarbejdet med udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsledelse og den internationale arbejdsorganisation (ILO)’s konventioner for arbejdstagerrettigheder.

Helt grundlæggende er der tale om det, vi kalder god opførsel og vi vil gå forrest, som det gode eksempel. Vi ønsker ikke at udelukke nogen med denne adfærdskodeks, men vi vil opfordre vore leverandører til at gå i dialog med os, hvis der er punkter, der i dag ikke efterleves fuldt ud eller er tvivl om. Vi arbejder sammen med mange forskellige leverandører: små som store. Kravene til leverandør vil tage hensyn til opgavens og leverandørens størrelse.       

Læs vores code of conduct her