Privatlivspolitikker og persondata | Bornholms Energi og Forsyning

Privatlivspolitikker og persondata

Privatlivspolitikker og persondata

I Bornholms Energi og Forsyning gør vi alt, hvad vi kan for at leve op til de  skærpede persondataregler, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Persondataforordningen og databeskyttelsesloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. skal håndtere personoplysninger. De nye regler giver dig også nye rettigheder.

Dine nye rettigheder

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
- Ret til berigtigelse (rettelse)
- Ret til sletning
- Ret til begrænsning af behandling
- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
- Ret til indsigelse
- Ret til at få information om nye formål
- Ret til at trække dit samtykke tilbage

I dokumenterne Privatlivspolitik (se boksene til højre) kan du læse mere om vores politikker for hvordan vi håndterer dine persondata og dine nye rettigheder i de respektive selskaber. Der foreligger en privatlivspolitik for hver enkelt selskab.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.
Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Bornholms Energi og Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.
Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, det er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

For chatbot gælder, at data slettes efter 90 dage. 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.
Hvis du ønsker at vide mere om Databeskyttelsesforordningen generelt, kan du se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Her finder du også links videre til lovtekster mv.

Dataansvarlig – kontaktoplysninger

Bornholms Energi og Forsyning er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:
Bornholms Energi og Forsyning, Skansevej 2, 3700 Rønne
Telefon 56 900 000
Eller udfyld nedenstående kontaktformular.

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til kontakte vores kundeadministration via nedenstående formular.

 

Skriv evt. din adresse
Skriv evt. dit postnr. og by
Skriv det telefonnummer som du gerne vil ringes op på
Skriv din besked til os
Her kan du vedhæfte filer til os.