Biokraft A/S

Biokraft A/S driver biogasanlægget lidt udenfor Aakirkeby. 

Anlægget er beregnet til årligt at kunne behandle ca 80.000 tons gylle fra de bornholmske landbrug. Gyllen afgasses og leveres retur til landmændene som gødningsprodukt.

Ud af gassen kan der årligt produceres 14.500 MWh el.

Biokraft leverer omkring 25% af den varme, som fjernvarmeværket i Aakirkeby leverer til ca. 1.300 kunder. I Aakirkeby er 3.000 tons fyringsolie blevet erstattet af varme fra lokalt produceret flis og overskudsvarme fra biogasanlægget Biokraft. 

Samtidig producerer Biokraft A/S el til 2.400 husstande.

Du kan læse mere om Biokraft på selskabets egen hjemmeside www.biokraft.dk

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Flemming Jensen (næstformand) 
Anne Thomas
Karsten Westh
Aage Siig Christensen 
Jens-Axel Hjorth-Larsen
Rasmus Sielemann Christensen

 

Vedtægter

Download vedtægter (Word)

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 28719310

EAN 5790002415555