Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S | Bornholms Energi og Forsyning

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S skal som holdingselskab, direkte eller indirekte, ejerandele i selskaber, der varetager hen netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhedsvirksomhed ogpligtvirksomhed samt vand- og spildevand- og varmeforsyning og virksomhed, som har tilknytning, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Bestyrelsen

Lars Goldschmidt (formand)
Caroline Meyer White (næstformand)
Mikael Benzon
Carsten Scheibye
Maike Fiil
Brian Kofoed

Medarbejdervalgte

Kenn Olsson
Kim Westh

Jørn Westh
Tina Wester Dam

Forsyningsfaglige medlemmer

Ulla Röttger
Jacob Brønnum

 

Administrerende direktør Claus M. Andersen.Vedtægter

Download vedtægter (Word)

 

Fakturering og CVR

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne                       

CVR: 31816211

E-mail: faktura@beof.dk


Vederlagsrapport 2018

Vederlagsrapport 2019

Vederlagsrapport 2020