Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S | Bornholms Energi og Forsyning

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S skal som holdingselskab, direkte eller indirekte, besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed og forsyningspligtvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Bestyrelsen

Lars Goldschmidt (formand)
Maria Hach (næstformand)
Mikael Benzon
Carsten Scheibye
Maike Fiil
Brian Kofoed

Medarbejdervalgte

Kenn Olsson
Kim Westh
Jørn Westh
Tina Wester Dam

 

Forsyningsfaglige medlemmer

Ulla Röttger
Jacob Brønnum

 

Administrerende direktør Claus M. Andersen.Vedtægter

Download vedtægter (Word)

 

Fakturering og CVR

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne                       

CVR: 31816211

Email: faktura@beof.dk


Vederlagsrapport 2018

Vederlagsrapport 2019