Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S skal som holdingselskab, direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed og forsyningspligtvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Betina Haagensen (næstformand)
Linda Kofoed Persson
Ulla Röttger
Bo Haxthausen
Brian Kofoed
Bjarne Westerdahl
Carsten Raad Petersen

Medarbejdervalgte:
Jørn Westh
Sven-Erik Pedersen
Kenn Olsson
Poul BlochVedtægter

Download vedtægter (Word)

Organisationsplan Bornholms Energi og Forsyning

 

Fakturering og CVR

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne                       

CVR: 31816211

Email: faktura@beof.dk