Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S | Bornholms Energi og Forsyning

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

Bornholms Energi & Forsyning Holding A/S skal som holdingselskab, direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed og forsyningspligtvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Bestyrelsen

Lars Goldschmidt (formand)
Anne Thomas (næstformand)
Mikael Benzon
Carsten Scheibye
Maike Fiil
Brian Kofoed

Medarbejdervalgte

Jørn H. Westh
Kenn R. Olsson
Sven-Erik Pedersen
Poul C. R. Bloch

 

Forsyningsfaglige medlemmer

Ulla Röttger
Jacob Brønnum

 

Administerende direktør Rasmus Sielemann Christensen.Vedtægter

Download vedtægter (Word)

Organisationsplan Bornholms Energi og Forsyning

 

Fakturering og CVR

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne                       

CVR: 31816211

Email: faktura@beof.dk