Vi indgår strategiske partnerskaber | Bornholms Energi og Forsyning

Vi indgår strategiske partnerskaber

Sponsorering er en væsentlig del af Bornholms Energi & Forsynings markedsføring. Vi har valgt at indgå få strategiske markedsføringspartnerskaber, der kan skabe synlighed omkring vores brand. 

Vi ønsker at skabe en tættere relation til de bornholmske forbrugere ved at tage aktivt del i lokalsamfundet. Fællesnævneren for vores partnerskaber er derfor, at de alle bidrager til at skabe fornyet energi i vores forsyningsområde. Vi lægger vægt på at støtte initiativer, der er i tråd med bornholmernes præferencer samt værdiskabende for Bornholm.

Ud over at partnerskaberne skal gavne vores profilering ønsker vi også at sikre, at der er tale om et forretningsmæssigt samarbejde, som skaber værdi for begge parter og dermed er kommercielt bæredygtige. 

Puljen af strategiske markedsføringspartnerskaber fastlægges én gang om året. Dog kan sponsoraftaler indgås for flere år af gangen. Nedenfor kan du se vores nuværende partnerskaber.