Vi sætter Bornholm på landkortet | Bornholms Energi og Forsyning

Vi sætter Bornholm på landkortet

Det er en vigtig del af vores vision at fremtidssikre det samfund, vi er en del af. Økonomisk støtte til initiativer der gør Bornholm attraktiv for omverdenen er derfor en del af vores indsats for at fastholde og tiltrække kunder og medarbejdere. 

Vi bidrager til at få Bornholm på landkortet ved at deltage i arrangementer med folkelig involvering, hvor Bornholm profileres ud over øens grænser. Vi ønsker at støtte fremtidssikringen af det bornholmske samfund – både hvad angår vækst og adgang til kvalificeret arbejdskraft- og derved direkte eller indirekte bidrage til at skabe fornyet energi i vores forsyningsområde.  

Sammensætningen af arrangementer med folkelig involvering, der støttes økonomisk, fastlægges én gang om året. Dog kan støtteaftaler indgås for flere år af gangen. Nedenfor kan du se de arrangementer vi støtter på nuværende tidspunkt.