Afsluttede projekter

Her finder du en oversigt over afsluttede udviklingsprojekter

DFR- Demands as a Frequency Respons

Projektet havde til formål at bidrage til nationalstrategien om et dynamisk og fleksibelt elsystem med vindkraft som energikilde. 

Læs mere her

 

EcoGrid EU

Projektet havde til formål at teste i samarbejde med lokale elkunder, om man kan flytte forbrug af el i tid ved hjælp af en fleksibel elpris. 

Læs mere her

 

EDISON

Projektet havde til formål at skabe en dansk platform for udvikling af systemløsninger og teknologier til integration af elbiler i det danske elsystem.

Læs mere her

 

IDE4L- Ideal Grid For All 

Projektet havde til formål at udvikle og teste fremtidens distributionsnet, der skal håndtere udfordringer som vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler, osv.

Læs mere her

 

IUFE

Projektet havde til formål at etablere et informations- og uddannelseskoncept på Bornholm for at øge slutbrugerens aktive deltagelse i elmarkedet

Læs mere her

 

PVIB- Photo Voltaic Island Bornholm

Projektet havde til formål at etablere 5 MW solcellekapacitet på Bornholm. 

Læs mere her

 

PVNET- Photo Voltaic NET

Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man kan øge udbredelse af solcelleanlæg i det nuværende danske distributionselnet.

Læs mere her

 

VPILN- Varmepumper i lavspændigsnet

Projektets formål var at identificere både udfordringer og muligheder for danske netselskaber i forbindelse med introduktion af en større andel af varmepumper.

Læs mere her