BedreBolig Bornholm

BedreBolig Bornholm gør det lettere for bornholmske husejere at renovere hus på en energirigtig måde. Målet med projektet er at opnå flere og mere energieffektive boliger, der samtidig bliver bedre at bo i.

Projektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2018

Program: Partnerskaber om energieffektive bygninger (Energistyrelsen)

Projektpartnere: Bornholms Regionskommune, BEOF samt hovedinteressenter (Business Center Bornholm, brancheorganisationer, lokale håndværkere)

 

Projektformål

Projektet har følgende to overordnede formål:

  1. At opnå en bedre samfundseffekt i overensstemmelse med den bornholmske energistrategi:
    • At koble ordningen til øens fælles indsats for at blive CO2-neutralt samfund
    • At øge antal energirenoveringer af private husstande på øen og dermed bidrage til udmøntning af Energistrategien
  2. At opnå en økonomisk bæredygtig model som kan sikre en langsigtet ordning med solidt perspektiv:
    • At øge fokus på tilbud til de deltagende virksomheder
    • At arbejde med øvrige interessenter med fokus på forretningsudvikling

Bornholm fik i 2008 en energistrategi. Visionen for Bornholm er, at Bornholm i 2025 er et CO2-neutralt samfund, baseret på bæredygtig og vedvarende energi. I 2015 er der lavet en strategisk energiplan for Bornholm, som opfølgning på energistrategien. En del af indsatsen har siden 2009 været rettet mod energirenovering af boliger. I 2011-14 blev der gennemført et større projekt med tilskud fra regionalfonden, hvor der blev tilbudt energivejledninger til boligejerne og mange af de bornholmske håndværkere blev uddannet til grønne håndværkere. Ordningen med gratis energivejledninger fortsattes i 2014-15 under navnet BedreBoligBornholm, som et samarbejde mellem byggebranchen og Bornholms Regionskommune. Denne tidligere udgave af ordningen havde en klar og målbar effekt. Dette projekt søger at fortsætte dette arbejde.

BEOFs rolle

BEOF sikrer koordineringen af indsatsen om energirenoveringer og den strategiske energiplan, bl.a. ved hjælp af simuleringsmodellen. BEOF har bl.a. bidraget med viden i forbindelse med udbud af rådgivningsindsatsen og faciliteret projektmøder mv. Endvidere har BEOF afdækket markedet for nye værktøjer til indberetning af energibesparelser.

 

Download projektbeskrivelse her