BOSS - BOrnholm Smartgrid Secured | Bornholms Energi og Forsyning

BOSS - BOrnholm Smartgrid Secured

BOSS' formål er at bidrage til muliggørelsen af et grønt energisystem og fremme udviklingen indenfor lagring af elektrisk energi.

Projektperiode: 01.03.2019 – 31.12.2022

Program: EUDP File no. 64018-0618

Projektpartnere: DTU/CEE (LEAD), Balslev, Danfoss, European Energy, Lithium Balance, Nuvve, EL-NET ØST, PowerLabDK


Projektformål

Projektets formål er at bidrage til muliggørelsen af et grønt energisystem og fremme udviklingen indenfor lagring af elektrisk energi. Elektricitet fra vedvarende energi (VE) er i sagens natur svingende, og ubalance mellem produktion og forbrug er kendetegnet ved at frekvensen afviger fra 50 Hz. Stabiliseringen af elsystemet er med til at fastholde kvalitet og forsyningssikkerhed i nettet, på trods af fremtidens stigende mængder fluktuerende energi fra VE og dermed bidrager projektet til en positiv kundeoplevelse. Omdrejningspunkt for projektet er at etablere et af Danmarks største nettilsluttede batterier (1 MW/1 MWh), placeret ved transformeren i Kalby.

El-Net vil få flere værktøjer, og bliver fx i stand til at kunne afveje investering i enten netforstærkning eller et batterilager som kan udjævne kapacitetsudnyttelsen i eksisterende kabler.

Projektet involverer forventelig Aakirkeby 60/10 kV st. som interessant sted at opsætte et batterilager, da stationen har tilsluttet betydelig VE produktion fra biogas, vind og sol, og forsyner kunder i et bysamfund (Aakirkeby) og et landdistrikt.

EL-NET ØSTs rolle

El-Net Øst deltager  med et lille økonomisk engagement, men med stort læringspotentiale, og indsats ligger hovedsagelig omkring forberedelserne, og den praktiske etablering og integrering af batterianlægget i Kalby 60/10 kV station.

Download projektbeskrivelse her

Læs mere på projektets hjemmeside https://boss-project.com/