IDE4L | Bornholms Energi og Forsyning

IDE4L - fremtidens distributionsnet

Fremtidens energikilder ødelægger balancen i elforsyningen ved i perioder at producere mere el, end forbrugerne kan forbruge. IDE4L udvikler metoder, der vil reducere behovet for ledningskapacitet eller sikre en bedre udnyttelse af den vedvarende energi.

Projektperiode: 01.09.2013-31.10.2016

Program: EU 7 Rammeprogram, Project ID: 608860

Projektpartnere: BEOF, TUT, KTH, DTU, RWTH, UC3M, Dansk Energi, IREC, Schneider Electric/Telvent, UFD, A2a – Reti Elettriche

 

Projektformål

Projektets formål var at definere, udvikle og demonstrere automatisering af elnettet, herunder IT-systemer og applikationer til aktiv drift af elnettet. Aktive eldistributionsnet udnytter distribuerede energiressourcer (DER'er) til driftsplanlægning af nettet, både i realtid og på længere sigt. DER'er består af aggregeret distribueret produktion og Demand Respons (DR)/efterspørgselsrespons og andre styrbare belastninger.

Udgangspunktet for udviklingen er eksisterende distributionsnet, deres styringssystemer, fremtidige forventning til øgning af vedvarende energikilder og kundernes forventninger til færre afbrydelser.

 

BEOFs rolle

  • Håndtere demonstrationssitet i Tejn, testdeltage, og bl.a. stå for ombygning af 10/0,4 kV Station 29 Tejn. Ombygningen havde til formål at installere måleudstyr til dataopsamling.
  • Etablering af Decentraliseret FLISR (Fault Location Isolation and Service Restoration=fejllokalisering, isolering og genetablering af spændingen)
  • Lavspænding: monitorering/ belastning og produktionsprognose /tilstandsestimering / tilstandsprognose

 

Projektresultater

Automationskonceptet, der er udviklet i IDE4L, drejer sig om tre ting:

  • hierarkisk og decentral kontrol af distributionsnet-automatisering baseret på internationale standarder
  • virtualisering og aggregering af distribuerede energiressourcer (DER'er)
  • stor udnyttelse af DER'er i driften af nettet

FLISR er en del af distributions-automatiseringsinfrastrukturen designet og udviklet i IDE4L. De grundlæggende elementer er decentrale intelligente elektroniske enheder (IED'er), der giver beskyttelse og selektivitet.
Tre tests blev udført bl.a. hos BEOF, og monitorering og kontrol i realtid gav værdifulde oplysninger om hvad der sker i distributionsnettet, og hvordan uønskede vekselvirkninger kan mindskes.

 

Download projektbeskrivelse her